The Nerd Herd – Avsnitt 60 – Virtuella kort på en virtuell switch

Hej
I dag kollar vi på en riktigt cool funktion man får i servrar och klienter där man installerat Hyper-V. Denna funktion ger dig möjlighet att skapa virtuella närverkskort i maskinen som du kan ansluta till olika Vlan t.ex
Här kommer scripten vi pratade om i avsnittet
Skapa: 
Get-NetAdapter -Name Ethernet | New-VMSwitch -Name “Uplink Switch” -Verbose -AllowManagementOS:$false-MinimumBandwidthMode Weight
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName “Uplink Switch” -Name “External LAN”
Set-VMnetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName “Uplink Switch” -Name “External LAN” -MinimumBandwidthWeight 20
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName “Uplink Switch” -Name VLAN1
Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -Access -VlanId 11 -VMNetworkAdapterName VLAN1
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName “Uplink Switch” -Name VLAN2
Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -Access -VlanId 10 -VMNetworkAdapterName VLAN2 
Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -SwitchName “Uplink Switch” -Name VLAN3
Set-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS -Access -VlanId 800 -VMNetworkAdapterName VLAN3
Städa: 
Get-VMNetworkAdapter -ManagementOS | Remove-VMNetworkAdapter -Confirm:$false
Get-VMSwitch | Remove-VMSwitch -Force
Get-NetLbfoTeam | Remove-NetLbfoTeam -Confirm:$false
Mvh/TNH
Jingle av David Lilja (cutpaste.org)
Source: The Nerd Herd

Hej I dag kollar vi på en riktigt cool funktion man får i servrar och klienter där man installerat Hyper-V. Denna funktion ger dig möjlighet att skapa virtuella närverkskort i…

Leave a Reply