Exchange certificate problems…

Idag satt jag och meckade lite med Exchange och försökte lösa ett problem med autodiscover

d1

Felet är nåt i stil med:

The certificate common name *.contoso.com doesn’t validate against the mutual authentication string that was provided: msstd:remote.contoso.com

Problemet uppstår eftersom mailservern presenterar sig som remote.contoso.com och certificatet som används är *.contoso.com

För att lösa problemet behöver du logga in på Exchange Servern och köra:

Set-OutlookProvider -Identity EXPR -CertPrincipalName msstd:*.contoso.com

Glöm inte att köra IISreset när du kört kommandot

Links:

http://pickettsproblems.wordpress.com/2013/04/08/windows-xp-users-not-connecting-to-exchange-2013-server/
http://www.cgoosen.com/2010/11/outlook-anywhere-and-wildcard-certificates/

Leave a Reply

%d bloggers like this: