ActiveSync

Idag stötte jag på ett litet knivigt ActiveSync problem…

Vi har bytt SBS server hos en kund vilket innebär att de fått en ny Exchange 2010 server . Telefonerna som synkar ansluter till samma adress med samma inloggning och lösenord. En telefon visade sig inte funka… en SE Xperia X10i.

Spontant trodde jag att det var ett problem med ActiveSync klienten i telefonen (jag har haft vissa erfarenheter av att AS klienterna i Android inte är världens stabilaste). Efter lite testande visade det sig att jag kunde koppla samma telefon mot ett annat konto i samma mailserver… Skumt.

Jag letade lite i Eventloggen och sprang på följande:

  1: An exception occurred and was handled by Exchange ActiveSync. This may have been caused by an outdated or corrupted Exchange ActiveSync device partnership. This can occur if a user tries to modify the same item from multiple computers. If this is the case, Exchange ActiveSync will re-create the partnership with the device. Items will be updated at the next synchronization. 

  2:  

  3: URL=/Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas?User=UserID&DeviceId=ApplXXXXXX&DeviceType=Android&Cmd=Sync

  4: --- Exception start ---

  5: Exception type: Microsoft.Exchange.AirSync.AirSyncPermanentException

  6: Exception message: A null value was received for the NTSD security descriptor of container CN=ExchangeActiveSyncDevices,CN=User Name,OU=SBSUsers,OU=Users,OU=MyBusiness,DC=Domain,DC=local.

  7: Exception level: 0

  8: HttpStatusCode: 500

  9: AirSyncStatusCode: 110

 10: XmlResponse: 

 11: This request does not contain a WBXML response.

 12: Exception stack trace:  at Microsoft.Exchange.AirSync.ADDeviceManager.SetActiveSyncDeviceContainerPermissions(ActiveSyncDevices container)

 13:  at Microsoft.Exchange.AirSync.ADDeviceManager.CreateActiveSyncDeviceContainer(Boolean retryIfFailed)

 14:  at Microsoft.Exchange.AirSync.ADDeviceManager.CreateActiveSyncDevice(GlobalInfo globalInfo, ExDateTime syncStorageCreationTime, Boolean retryIfFailed)

 15:  at Microsoft.Exchange.AirSync.ADDeviceManager.CreateActiveSyncDevice(GlobalInfo globalInfo, ExDateTime syncStorageCreationTime)

 16:  at Microsoft.Exchange.AirSync.Command.UpdateADDevice(GlobalInfo globalInfo)

 17:  at Microsoft.Exchange.AirSync.Command.CompleteDeviceAccessProcessing()

 18:  at Microsoft.Exchange.AirSync.Command.WorkerThread()

 19: --- Exception end ---

Sökte lite och hittade så småningom en antydan till vad problemet kan bero på – Rättigheter i Active Directory.Det visade sig att Exchange Servern inte kunde skapa en relation med telefonen på användarens AD konto.

Lösningen är att i Active Directory Users and Computers aktivera Advanced Features i View menyn, öppna egenskaper för kontot, gå till fliken Security.

Klicka på knappen Advanced och i fliken Permissions klicka i “Include inheritable permissions from this objects parent”.

3 thoughts on “ActiveSync”

Leave a Reply