Disk2VHD och integration Services

Härom dagen hos kund stötte vi på ett litet problem. Vi hade kör Disk2VHD på en Windows Server, närmare bestämt en Small Business Server 2003. Vi kopierade in imagen till Hyper-V maskinen och startade den. Eftersom maskinen var en Windows Server 2003 behöver man installera Integration Components för att kunna använda systetiska enheter.

Sagt och gjort, vi installerade Integration Components och startade om för att installationen skall kunna göra en HAL replacement. När maskinen kommer upp säger den att Integration Components inte är installerade och vi försöker igen. Efter ytterligare ett försök börjar man ana oråd…

Det visar sig att Disk2Vhd installerar en ny HAL och ger dig möjligheten att boota på den som default. Boot menyn ser ut så här:

Disk2Vhd Windows Server 2003
Standard Windows Server 2003 Standard

Integration Components byter ut den ordinarie HALen dvs inte den vi bootade från Ler och vi missade det eftersom bootmenyn var inställd att visas i ca 3 millisekunder…

Lösningen är givetvis att konfigurera om bootmenyn till att boota från det ordinarie alternativet per default

Länk:

http://serverfault.com/questions/235827/disk2vhd-and-hyper-v

Leave a Reply