Komihåg: PSConfig efter installation

När man installerar patchar på Sharepoint 2010 i SBS 2011 måste man köra psconfig för att allt skall fungera som det skall:

PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -force -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures

Sharepoint kommer inte att vara tillgängligt när kommandot körs…

Länkar:
http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2011/05/24/you-must-manually-run-psconfig-after-installing-sharepoint-2010-patches.aspx

Leave a Reply

%d bloggers like this: