Uppgredera CompanyWeb i efterhand

När man migrerar till SmallBusiness Server 2011 tar man som bekant en backup av Sharepoint databasen från den gamla servern och återställer den i den nya servern. Man använder sedan följande kommando för att koppla upp databasen I Sharepoint:

Mount-SPContentDatabase –Name ShareWebDB –Webapplication http://companyweb

Om man vill kan man direkt uppgradera utseendet till det nya SP2010 gränssnittet genom att istället köra:

Mount-SPContentDatabase –Name ShareWebDB –Webapplication http://companyweb –UpdateUserExperience

Om man missat detta kan man I efterhand använda följande för att uppgradera:

$web=get-spwebapplication http://companyweb
Foreach ($sites in $web.sites)
{$sites.visualupgradewebs()}

/Johan

Leave a Reply