“The User Profile Service service failed the logon” på Microsoft Exchange

Jag vet inte hur många gånger jag sagt till mig själv att jag skall skriva en post om detta problem

Ibland när man försöker logga in på en Exchange 2010 server kan man få upp följande felmeddelande:

The User Profile Service service failed the Logon
User Profile Cannot Be Loaded

problemet är åtkomst till en fil i användarens profil. Denna kopieras från defaultprofilen så det hjälper inte att ta bort sin profil och skapa en ny.

Filen är:

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Exchange Server\V14\CmdletSqmData3700_100.sqm

Lösningen är ändra rättigheterna på filerna i default profilen till Everyone – Full Control

Edit: flyttade runt lite text då jag inte korrläst ordentligt. Tack Anders A

Leave a Reply