Robocopy mellan Windows och Novell

Idag har jag migrerat filserver mha Robocopy och upptäckte då att trots att jag hade gjort en tidigare kopiering blev alla fler klassade som nyare och kopierades igen. Det visar sig att tidsstämplarna i Novells filsystem inte stämmer överens med de i NTFS.

Sättet att komma runt det är med hjälp av en switch i Robocopy som heter :

/FFT : Assume FAT File Times (2-second date/time granularity)

Man sänker helt enkelt upplösningen på tidsjämförelsen och då fungerar det som det skall.

Länk

http://www.conetrix.com/Blog/post/Robocopy-Incorrectly-Detects-Files-as-Newer-When-Copying-Between-Different-File-Systems.aspx

Leave a Reply