Bryta sig in i en SQL Server

Härom dagen bytte jag domän på en SQL server och missade att byta lösenord på SA innan jag gjorde det. Detta betydde att jag jag inte kunde logga in. Här kommer lite information om hur jag gjorde för att ta mig in.

För att göra en Password Recovery på SQL Servern gjorde jag följande

 1. Starta SQL Configuration Manager
 2. Stoppa tjänsten SQL Server
 3. Öppna Properties för SQL Server tjänsten
 4. Gå till fliken Advanced
 5. Ändra Startup Parameters till –m;-dC:\Program Files\Microsoft SQL…
 6. Starta SQL tjänsten igen
 7. Starta en Kommando Prompt
 8. Kör SQLCMD
 9. Kör följande SQL kommandon för att skapa ett nytt SA konto och ge det rättigheterna sysadmin:
    1: CREATE LOGIN recovery WITH PASSWORD = ‘TopSecret 1′ (Remember SQL server has default strong password policy

    2: go

    3: sp_addsrvrolemember ‘recovery’, ‘sysadmin’

    4: go

 10. Gå tillbaka till SQL Configuration Manager stäng SQL tjänsten
 11. Öppna Properties för SQL Server tjänsten
 12. Gå till fliken Advanced
 13. Ändra Startup Parameters tillbaka till -dC:\Program Files\Microsoft SQL…
 14. Starta SQL tjänsten igen
 15. Starta upp SQL Server Management Studio och ändra lösenordet på sa kontot

Jag i det här läget att server var i Windows Authentication mode så jag var tvungen att ställa om den till mixed mode.

 1. Starta Regedit
 2. Ändra HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer\LoginMode till 2 för mixed mode

 

 

Länkar

http://v-consult.be/2011/05/26/recover-sa-password-microsoft-sql-server-2008-r2/

http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic421197-149-1.aspx#bm505642

Leave a Reply

%d bloggers like this: