Microsoft CRM 3.0 – Installationsnoteringar

Installation av Microsoft CRM Server 3.0

– Skapa kontor CRM Admin och CRM Mail
    CRM Admin – Domainadmin under installation
    CRM Mail – Vanligt konto med mailbox
 
– Skapa DNS Pekare CRM till servern

– Lägg till Message Queing och starta indexing service

– Installera IIS
    + SMTP Service
    + ASP.NET

– Starta installation
    Create New Website
    Ange Exchange Server
 
– Koppla upp http://localhost:5555

   OBS Plocka inte bort den website som läggs upp av installation och ändra inte port OBS

– Skapa installationspaket
    msiexec /a client.msi
    msiexec /a lightclient.msi
 
– Installera Mesaging routing service på Exchange

Krav på Klient
    .NET framework 1.1 SP1
    Outlook 2003 SP1
     Obs för laptop MDAC 2.8 !!!!

Leave a Reply