Single Sign on with Remote Desktop Gateway

Jag var hos kund idag och skulle installera en intern remote desktop gateway. Kunden ville att användare på det interna nätet skulle kunna ansluta til en intern gateway för att på så vis publicera skyddade resurser.

Ett annat önskemål var att användarna skulle slippa logga in mot RD Gateway utan istället använda sin AD inloggning.

Lösningen är att använda en GPO inställning som heter User Configuration – Administrative Templates – Windows Components – Terminal Services – TS Gateway – Set TS Gateway server authentication method. Aktivera den och ställ “Set TS Gateway server authentication method” till “Use locally logged-on credentials”.

Om du nu går in och tittar på inställningarna i Remote Desktop Klienten för RD Gateway ser man att den är inställda till att använda Windows inloggningsuppgifter.

Links

http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2007/04/19/how-to-enable-single-sign-on-for-my-terminal-server-connections.aspx

Disk2VHD och integration Services

Härom dagen hos kund stötte vi på ett litet problem. Vi hade kör Disk2VHD på en Windows Server, närmare bestämt en Small Business Server 2003. Vi kopierade in imagen till Hyper-V maskinen och startade den. Eftersom maskinen var en Windows Server 2003 behöver man installera Integration Components för att kunna använda systetiska enheter.

Sagt och gjort, vi installerade Integration Components och startade om för att installationen skall kunna göra en HAL replacement. När maskinen kommer upp säger den att Integration Components inte är installerade och vi försöker igen. Efter ytterligare ett försök börjar man ana oråd…

Det visar sig att Disk2Vhd installerar en ny HAL och ger dig möjligheten att boota på den som default. Boot menyn ser ut så här:

Disk2Vhd Windows Server 2003
Standard Windows Server 2003 Standard

Integration Components byter ut den ordinarie HALen dvs inte den vi bootade från Ler och vi missade det eftersom bootmenyn var inställd att visas i ca 3 millisekunder…

Lösningen är givetvis att konfigurera om bootmenyn till att boota från det ordinarie alternativet per default

Länk:

http://serverfault.com/questions/235827/disk2vhd-and-hyper-v

VHD booting… Rocks

Today I installed the Windows 7 Beta to test the VHD boot… It is so cool.

image

This is a screenshot of a computer dual booting Windows 7 and Windows Server 2008 R2 🙂

Here is a description on how to do it.

1. Boot the machine using the Windows 7 DVD
2. Choose Windows Repair
3. start CMD
4. Run Diskpart
5. Type: Create vdisk file=c:Windows7Build7000.vhd maximum=40000
6. Type: select vdisk file=c:Windows7Build7000.vhd
7. Type: attach vdisk
8. Type: ‘exit’
9. Install Windows 7 to the .VHD
10. Reboot

 

Links

http://blogs.msdn.com/cesardelatorre/archive/2009/01/11/windows-7-natively-booting-from-a-vhd-virtual-pc-image-file.aspx
http://blogs.technet.com/aviraj/archive/2009/01/17/windows-7-boot-from-vhd-first-impression-part-1.aspx
http://blogs.technet.com/aviraj/archive/2009/01/18/windows-7-boot-from-vhd-first-impression-part-2.aspx
http://blogs.technet.com/aviraj/archive/2009/01/28/windows-7-boot-from-vhd-first-impression-part-3-booting-vhd-from-vista-sp1-or-later.aspx

Ändra användarnamn och organisation i efterhand i Windows XP

How to Change Name and Company Information After You Install Windows XP

Article ID : 310441
Last Review : June 11, 2002
Revision : 1.0
This article was previously published under Q310441
IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. For information about how to back up, restore, and edit the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

256986 Description of the Microsoft Windows Registry
This article discusses an undocumented and unsupported command-line parameter. Microsoft does not support or encourage the use of this parameter and provides this article as information only. Use this parameter at your own risk.

SUMMARY

This article discusses how to change your name and company information after you install Microsoft Windows XP.

MORE INFORMATION

When you install Windows, Setup requests that you enter your name, and optionally, the organization name. This registration information is displayed under Registered to in the General tab of System when you click Start, click Control Panel, click Performance and Maintenance, and then click System.

To change your name and company information after Windows is installed on your computer, follow these steps:

WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.

1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type regedit, and then click OK.
3. Locate the following registry key:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion
4. To change the company name, do the following:

In the right pane, double-click RegisteredOrganization. Under Value data, type the name that you want, and then click OK.

5. To change the name of the registered owner, do the following:

In the right pane, double-click RegisteredOwner. Under Value data, type the name that you want, and then click OK.

6. Click Exit on the File menu to quit Registry Editor.