DynamicsPodden – Avsnitt 1 – Historik

Hej

I det första riktiga avsnittet kommer vi att gå igenom grunden. Var kommer vi ifrån, hur relaterar Dynamics 365 till “AX 7″, AX 2012 (R2 och R3) och AX 2009. Vad är nytt och vad kommer att falla bort. Vi spekulerar även i vilka förändringar vi kan förvänta oss framöver.

Länkar till Wiki artiklarna i avsnittet


https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/deprecated-features-in-dynamics-ax-7/
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/whats-new-or-changed-in-dynamics-ax-7-0-february-2016/

https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/whats-new-or-changed-in-dynamics-ax-platform-version-7-1-may-2016/
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/whats-new-or-changed-in-dynamics-ax-platform-version-7-2-august-2016/
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/whats-new-or-changed-in-dynamics-ax-platform-version-7-3/
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/whats-new-or-changed-in-dynamics-365-for-operations/

/Emelie, Jonathan och Johan

Leave a Reply