Stand-alone Remote Desktop

Idag fick jag ett samtal från en kund som hade lite problem med att sätta upp en stand-alone Terminal Server i Windows Server 2012… Problemet var att i 2012 saknas se verktyg man är van att använda i 2008 R2 för att administrera Remote Desktop och tack vare det kunde han inte konfigurera kopplingen mellan session host och licenserver vilket betydde att eftersom TS inte hittade några licenser så slutade den ta emot inloggningar.

Lösningen är att manuellt stoppa in en referens till licensservern. Man gör så här:

1. Starta Group policy editorn på terminalservern (gpedit.msc)

2. Gå till Conputer Settings – Administrative Templates – Windows Components – Remote Desktop Services – Remote Desktop Session Host – Licensing

3. Öppna Use the specified Remote Desktip license server

4. Sätt policyn till Enabled och ange adressen till licensservern. I vårt fall Localhost.

image

5. Stäng Group Policy Editor och kör gpupdate /force

6. Om det fortfarande inte fungerar, testa starta om servern så att alla tjänster startas upp korrekt.

PS Glöm inte bort att öppna eventuell brandväggsport för licensservern

Länkar

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770585.aspx
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/7a57249a-97bd-4382-9161-d7a8700c2691/does-anyone-know-the-appropriate-firewall-rules-to-allow-rd-license-server-access

Leave a Reply