Mail i Windows Server Essentials

Idag skall vi kolla lite på Mailmöjligheter i Windows Server 2012 Essentials. Om vi skall integrera mail har vi tre primära möjligheter i Windows Server 2012 Essentials. Jag säger primära eftersom vi givetvis skulle kunna lösa det med ADFS mot Office 365 men eftersom detta är hyffsat komplicerat och kräver lite infrastruktur så anser jag inte att det är en bra lösning för ett företag som är den tilltänkta kunden för Windows Server 2012 Essentials. De tre tänkta metoderna är:

Office 365

Integrationen sker med hjälp av inbyggd funktionalitet i Essentials. Man anger helt enkelt sitt Office 365 konto och kan sedan använda Dashboard för att administrera konton i O365. Administrationen använder sig av PowerShell i bakgrunden och kan hantera de mest elementära kunktionerna.

On-premise Exchange

Vi kan även koppla en intern Exchange Server till essentials och få samma administration och hantering som vi får om vi kopplar O365. Kopplingen är dock lite mer komplicerad att sätta upp och vi kommer givetvis att få betala fullpris för Exchange. De versioner vi kan använda är 2010 och 2013. Det som ställer till det i uppsättningen är att vi kanske inte har mer än en extern adress på vår router och därför måste Remote Web Access och Outlook Web Access samsas om denna… metoden för att åstadkomma detta kallas Application Request Routing. De två första länkarna nedan beskriver installationen och konfigurationen och den tredje länken är en kort förklaring av hur Application Request Routing fungerar i IIS.

Hosted Exchange (från 3:e part)

Denna metod kräver att företaget som hostar Exchange utvecklar en speciell add-in för Dashboarden. Den fjärde och femte länken pekar på det SDK som man använder för att skapa en add.in

Links

http://smallbizserver.no/Artikler/tabid/53/articleType/ArticleView/articleId/396/On-premises-Exchange-2013-med-Windows-Server-2012-Essentials.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200172.aspx
http://www.iis.net/learn/extensions/url-rewrite-module/reverse-proxy-with-url-rewrite-v2-and-application-request-routing
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg513988.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34860

Leave a Reply