Reset av Offline Files i Windows 7

Det händer ibland att man har kvar rester fån tidigare offline folders som synkas en gång i tiden. Man har sedan tagit bort servern och får därmed en massa felmeddelande i synccenter.

Microsoft har publicerat en artikel hur du “startar om” hela offline mekanismen, dvs tar bort cachade filer och kopplingar och börjar om från början.

 

http://support.microsoft.com/kb/230738

Leave a Reply