Remote Desktop Gateway på Windows Home Server 2011

Jag är en stor fan av Windows Home Server och har precis uppgraderat min HP X300 Data Vault till WHS 2011. Som ni kanske känner till finns det en funktion för fjärrskrivbord inbyggd i WHS. Man för även ett dynamiskt DNS namn och ett SSL cert på köpet.

Jag har funderat ett tag på om det finns något bra sätt att kunna utnyttja servern för att kunna koppla upp mig även mot mina labservrar utan att behöva installera WHS klienten på servrarna och att slippa använda webgränssnittet. Jag kom fram till att det hade varit bra om man kunde aktivera Remote Desktop Gateway på servern.

Så här går man till väga för att få det att fungera:

  1. Starta Server Manager på Home Servern
  2. Välj Add Roles
  3. Välj Remote Desktop Services
  4. Lägg till Remote Desktop Gateway
  5. På certifikatssidan välj ditt WHS GoDaddy Certifikat
  6. På sidan för Authorization Policies välj Now
  7. Lägg till Users till RD Gateway User Groups
  8. På sidan för RD Cap, se till att endast Password är iklickat
  9. På Sidan för RD Rap klicka i Allow users to conect to any computer on the network
  10. Klicka Install för att slutföra

Notering: Vid första försöket fick jag det inte att fungera ordentligt så jag gick in i Server Manager – Remote Desktop Services och plockade bort Remote Desktop Gateway, sen gick jag in och la till allt igen.

Leave a Reply