iSCSI Target i “Windows Server 8”

Jag sitter just nu och fnular lite med Windows 8 developer preview och snubblade då över en cool feature. Microsoft iSCSI target är numera inbyggt i Windows Server. Här kommer en kort genomgång hur man installerar det.

1. Börja med att starta add Roles and Services och lägg till rollen File Services

image

2. Klicka Next och klicka sedan Next förbi Features skärmen och en gång till så att du kommer till sidan för att välja Role Features. Där klickar du i iSCSI Target Server

image

3. Slutför guiden och låt installationen bli klar

4. I Server Manager klicka på File Services och sedan på iSCSI Virtual Disks

image

5. Klicka “Launch the New Virtual Disk wizard…”

6. Välj var du vill lägga din iSCSI volym och klicka Next

1

7. Ge volymen ett namn, klicka Next

2

8. Bestäm storleken på volymen och klicka Next

3

9. Skapa en ny iSCSI Target eller använd en befintlig

4

10. Ge iSCSI Target ett namn

5

11. Lägg till de servrar som skall ha access till voymen

6

12. Här kommer vi till en cool  feature… De två nedersta alternativen är precis som man gjort innan men den första är lie nice. Jag kan be iSCSI hosten att kontakta servern som skall ansluta och ta reda på IQN den har. Det gör vi Blinkar

7

13. Vilken server skall ansluta

8

14. Lägg till den… Klicka OK och Next

9

10

15. Sätt autentisieringsalternativ.  Klicka Next

11

16. Klicka Commit för att skapa volymen

12

13

14

17. Logga in på maskinen som skall ansluta och gör en Quick Connect

15

16

Leave a Reply