SBS och Autodiscovery

Sitter med en labbmiljö som kör SBS 2008 som jag skall migrera till Office 365. Det visar sig att Office 365 mailmigrering ställer en del krav på min Exchange. Det krävs t.ex att autodiscovery fungerar och för det krävs ett SAN Cert och jag tänker inte gå och köpa ett till min labbmiljö… Här kommer en kort guide för hur man skapar ett och installerar det i SBS 2008

  1. Gå till Digicert’s Exchange 2007 CSR Tool (finns även för Exchange 2010) och fyll i de uppgifter som behövs. Det är viktigt att Common Name är satt till remote.[DinDomän], annars kommer inte SBS att ge dig alternativet att välja detta cert under punkt 6. Ange sedan autodiscover.[DinDomän] under Subject Alternative Names.
  2. Klicka Generate så spottar den ur sig lite PowerShell som skapar en CertRequest från Exchange.
  3. Detta kommando kör du i en eleverad Exchange Management Console.
  4. PS kommandot genererar skapar en CSR fil som du skickar till ADCS mha kommandot certreq.exe -submit -attrib “CertificateTemplate:WebServer” c:\setup\cert_request.csr
  5. Du får nu ut ett certifikat som du importerar i CertMMCn för SBS2008 servern
  6. Starta SBS-konsolen och och kör guiden för att byta Certifikat där du väljer ditt nya cert.

Tack till Tommy för tipsen Blinkar

Links
https://www.testexchangeconnectivity.com
https://www.digicert.com/easy-csr/exchange2007.htm
https://www.digicert.com/easy-csr/exchange2010.htm
http://exchangeinbox.com/article.aspx?i=127

Leave a Reply