The Nerd Herd – The Ten Command-lines

Idag ställer vi in commandprompt i grönsvart läge och gräver ner oss i command-line. Här kommer lite mer information om respektive command-line:
Ipconfig
Grundläggande verktyg för nätverksfelsökning. Varför kommer jag inte åt de resurser jag skall… Kolla om din dator har rätt sdress, skaffa ett nytt lease från DHCPn, registrera din dator i DNSen och töm din DNS cache. Ipconfig har numera även IPv6 stöd.
NetSH
Används för att trimma TCP/IP-stacken i Windows. Generellt sätt rekommenderar Microsoft att man låter dessa inställningar vara som de är, men situationer kan uppstå där man t.ex. får kompatibilitetsproblem med gammal nätverksprogramvara eller liknande… då kan man t.ex. använda sig av innefrån en eleverad command-prompt:
netsh interface tcp set global
Om du slår in det, så får du en listning på de options som du kan gå vidare med…
Ping
Ännu ett viktigt verktyg för felsökning av nätverk. -t ger dig en kontinuerlig ping. Man har även möjlighet att storlek och antal på pingpaketen. Tänk på att när du sätter storlek för att verifiera MTU-size behöver du även använda -f då utrustningen på vägen annars kommer att fragmentera paketen. Pin är också numera utrustad med optioner för IPv6.
SystemInfo
Ett bra kommando för att snabbt få sig en överblick över det system som du sitter på… Maskintyp, Minne, Maskinnamn, IP-nummer, MAC-adress, Hotfixar etc. etc.
WMIC
Windows Management Instrumentation är ett inbygt query-interface i Windows med vilket man kan utläsa nästan allt som finns att veta om nämnda system och lite till. WMIC är konsollen för detta innefrån vilken man lätt kan gå vidare med olika frågeställningar. Det går också att skicka med ett alias och dess argument som argument direkt till WMIC om man redan vet vad de är, t.ex:
wmic computersystem get model
wmic computersystem get manufacturer
Vilket i mitt fall kommer ge outputen: Model HP EliteBook 8540w samt Manufacturer Hewlett-Packard – något som jag t.ex. behöver veta när jag editerar min customsettings.ini i MDT2010.
ShutDown
Shutdown används, som namnet antyder, till att stänga mer, starta om och logga ut från en dator. Du kan ange tid till omstart och en bra funktion är även att du kan starta om datorer över nätverket med optionen /m
NET
NET är ett universellt “nätverkskommando”. Du använder det för att ansluta nätverksenheter, byta lösenord, skapa användare och grupper samt dela ut kataloger mm.
Diskpart
Diskpart används för att hantera fysiska och virtuella diskar. Du kan skapa virtuella diskar, volymer och partitioner. man har även möjligheter att krympa och expandera partitioner mm.
RoboCopy
Batchkopierar filer från en plats till en annan. Programmet har möjlighet att blad annat kopiera och synkronisera filer med säkerhetsinformation, kopiera filer man saknar behörighet till och det kan dessutom kopiera EFS krypterade filer.
ForFiles
Forfiles är en loop funktion som utför något med alla filer som finns i en katalog. Man kan filtrera vilka filer man skall behandla baserat på t.ex datum, storlek och filtyp.
/TNH
Source: The Nerd Herd

Idag ställer vi in commandprompt i grönsvart läge och gräver ner oss i command-line. Här kommer lite mer information om respektive command-line: Ipconfig Grundläggande verktyg för nätverksfelsökning. Varför kommer jag…

Leave a Reply