Problem connecting to a network share

When you try to connect to a shared folder on a Windows Server you get logon failure no matter what you try. You will also find the following error logs in event viewer:

Händelsetyp: Varning
Händelsens källa: Kerberos
Händelsekategori: Ingen
Händelse-ID: 14
Datum:  2007-12-19
Tid:  15:03:06
Användare:  Saknas
Dator: COMPUTER
Beskrivning:
Lösenordsfel uppstod när referenshanteraren användes. Du kan rätta till detta genom att öppna kontrollpanelen Lagrade användarnamn och lösenord och ange lösenord igen för DOMAINuser.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 64 00 00 c0               d..À   

Händelsetyp: Varning
Händelsens källa: LSASRV
Händelsekategori: SPNEGO (Förhandlare)
Händelse-ID: 40961
Datum:  2007-12-19
Tid:  15:03:06
Användare:  Saknas
Dator: COMPUTER
Beskrivning:
Säkerhetssystemet kunde inte upprätta en skyddad anslutning till servern HTTP/server.domain. Inget autentiseringsprotokoll var tillgängligt.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

The problem is a saved user credentials in Control Panel/User Accounts/Advanced/Manage Passwords.

Delete the problematic credentials.

 

Leave a Reply