GrundläggandeMaintenance Tasks på SQL Server för icke-DB-Admins

Basic install

– Database Components
– Integration Service
– Management tools

Maintenance Plans

Maintenance plan (Kräver Integration Services)

Skapa Backupjobb (Scheduleras dagligen innan så att den är klar innan bandbackup)

Dra in ett Database backup block

 • Välj Databaser
 • Välj Typ
 • Välj Destination

Dra in ett Maintenance Cleanup Task block

 • Välj Backup Files
 • Välj mapp
 • Ställ in “Delete files based on…” till 3 dagar

Dra in ett “History Cleanup Task” block

 • Välj “Local Server Connection”
 • Välj “Backup and Restore history”
 • Välj “SQL Server Agent job history”
 • Välj “Maintenance Plan History”
 • Ställ in tid (ex 4 veckor)

Koppla ihop blocken enligt: Backup – Maintenance Cleanup – History Cleanup

Skapa Indexering och Verifiering (Scheduleras en gång i veckan)

Dra in “Rebuild Index Task” block

 • Välj Databaser
 • Välj “Reorganize pages…”

Dra in “Update Statistics Task” block

 • Välj Databaser
 • Välj “All existing statistics”

Dra in “History Cleanup Task” block

 • Välj “Backup and restore history”
 • Välj “SQL Server Agent job history”
 • Välj “Maintenance plan history”
 • Ställ in tid (ex 4 weeks)

Koppla ihop blocken enligt: Rebuild – Update Stats – History Cleanup

Check Database Integrity (Scheduleras en gång i veckan efter Indexering och verifiering)

Dra in “Check Database Integrity task” block

 • Välj databaser
 • Välj Include indexes

Dra in “History Cleanup Task”

 • Välj “Backup and restore history”
 • Välj “SQL Server Agent job history”
 • Välj “Maintenance plan history”
 • Ställ in tid (ex 4 weeks)

Leave a Reply

%d bloggers like this: