Installation av Microsoft CRM Server 3.0

Installation av Microsoft CRM Server 3.0

(Detta är en editerad version av postningen den 22/5 2006)

Förutsättning: Microsoft CRM installeras i detta fall på samma server som Microsoft SQL. Allt installeras på en Windows Server 2003 SP2.

Installera IIS med följande komponenter:
 – ASP.NET
 – WWW Publishing Service
 – SMTP Service

Installera SQL Server 2005 (Jag installerades SP0. Har inte kunna testa med SP1 och SP2.)
 – SQL Server Database Service
 – Reporting Services (kan installeras av CRM om du använder SQL 2000)
 – Windows Authentication Mode
 – Finnish Swedish

Skapa Användare mm i AD
 – Skapa OU Microsoft CRM
 – Skapa Användare CRMAdmin (Domain Admin under installationen)
 – CRM Mail – Vanligt konto med mailbox (Mailrouter till Exchange)
 – Skapa DNS Pekare CRM till servern
 – Verifiera Full-Text Searching i SQL Enterprise Manager
 – Starta Indexing Service och sätt automatisk
 – Starta SQL Agent och sätt automatisk

Installera Microsoft CRM som CRM Admin

CD Key finns på CDKit. om du inte hunnit få detta kan du använda en utvärderingsnyckel (se nedan). Denna kan bytas mot den riktiga nyckeln inom 90 dagar.

  Create New Website
 – Ange Exchange Server (endast vid mailintegration)
 
 – Koppla upp http://localhost:5555

Installera Microsoft CRM Rollup 1

Edit: Jag installerade SQL SP1 i efterhand och det verkar fungera

OBS Plocka inte bort den website som läggs upp av installation och ändra inte port OBS

Post Install Tasks

Microsoft CRM

Verifiera att AD grupperna (PrivUserGroup, SQL Access Group, Reporting Group och UserGroup) har skapats.

Lägg Microsoft CRM Service, IIS Service Account och SQL Server Service Account konton i “Pre-Windows 2000 Compatible” säkerhetsgruppen.

Registrera CRM installationen inom 30 dagar

Skapa ett nytt adminkonto i MS CRM. Kryssa i restricted access för detta konto. Kryssa ur Restricted access för CRMAdmin

Reporting Services

(Om CRM körs på samma server som MS SQL 2005) Byt Application Pool på den virtuella katalogen reports till Default Application Pool.

Kopiera mscrm.css, mscrmx.css, mscrmp.css, mscrmxp.css från wwwrootCRMReportsrsstyles på MSCRM Installationsskivan till c:ProgramFilesMicrosoftSQL ServerMSSQLReportingServicesReportServerstyles

Ändra rättigheter på ovanstående filer: Lägg till UserGroup Read

Verifiera Reporting Services genom att öppna Workplace, under My Work, klicka Reports och välj User Summary

Gå till Microsoft KB Artikel om Backup
Microsoft CRM Implementation Guide – Planning the Backup and Restoration of the Microsoft CRM System

Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 is available
Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 (KB922815)

Tidbits on MS CRM

Microsoft CRM 3.0: 90-Day Trial Versions

Leave a Reply