Problem med Parallellport på Toshiba Tecra A2

Hade problem med en Toshiba Tecra A2 som när man slog på parallellporten i BIOS och startade Windows fungerade som den skulle men så fort man startade om maskinen så fanns inte parallellporten längre.

Lösning: I BIOS var inställningen för “Device Config” satt till “Setup By OS”. Ställ denna till “All Devices” i stället.

Leave a Reply