Slaskpost…

Hur ofta behöver man inte en mailadress för att registrera i en tävling eller för att ladda ner ett program… men man vill inte att företaget skall “dela med sig” av adressen så att din mailbox fylls av spam. Här är lite länkar till lite tjänster som erbjuder slaskmailboxar:

Slaskpost.se – Mailen ligger kvar i 24h
www.mailinator.com – Mailen ligger kvar i 24h
www.jetable.org/en/index – Adressen pekas till din egen mailadress men raderas efter 1 – 8 dagar.

Leave a Reply