Escape Characters in Batch File

Följande kan användas för att få till CR/LF i en sträng i en Batchfil

$0a   Line feed (LF)
$0d   Enter (CR)

@echo off
echo

Leave a Reply