Unknown Devices

Har du någonsin råkat ut för att du har gula prickar i Device Manager men inte kunnat komma på vad det är. Här kommer räddningen:

Ett litet program som heter Unknown Devices. Programmet scannar hårdvaru ID i enhetshanteraren och slår upp dem i en databas och berättar för dig om tillverkaren.

Länkar:

Websida

Leave a Reply