Active Directory Based Activation

In Windows 2012 there is a new method of activating Windows Servers/Clients and Office. The method is called Active Directory Based Activation and is an alternative to KMS and MAK activation. It works by adding a Activation Object to Active Directory which activates computers joined to the domain.

  1. First we need to install the Volume Activation Tools from Server Manager (Volume Activation Tools is just the tool to create the activation objects in AD. Active Directory Activation does not require any server components)
  2. Second we need to add the KMS key. And activate it

    SNAGHTMLe915e53

  3. To install an office key you will need to download and install Microsoft Office 2013 Volume License Pack
  4. When the install is done the Volume Activation tool will pop up and allow you to add the key

Note 1: The Windows Server 2012 R2 key will also activate clients

Note 2: Active Directory based activation works for Windows 8/8.1, Windows Server 2012 / 2012 R2 and Office 2013. For older versions you will need a KMS server.

Note 3: Since the activation object is stored in AD it is replicated to all DCs which means that all DCs can act as an activation server

Links

http://support.microsoft.com/kb/2781538
http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/02/04/active-directory-based-activation-vs-key-management-services.aspx
http://blogs.technet.com/b/odsupport/archive/2012/11/07/how-to-setup-active-directory-based-activation-host-for-microsoft-office-2013.aspx

Windows 8/8.1 hjälp och tips…

I Windows 8 och 8.1 finns det en del tips (vissa påstår att det är för få) på hur man skall använda gränssnittet. I Windows 8 är det en film som envisas med att spelas när man loggar in första gången och i Windows 8.1 är det små tool-tips som poppar upp lite här och var. Hur som helst kommer man ganska snart till ett läge där man har sett dem och inte vill att de skall visas igen. I denna post har jag samlat information om hur man stänger av dem:

Windows 8.1

GPO:
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Edge UI\Disable Help Tips
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Edge UI\Disable Help Tips

Registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI      DisableHelpSticker   DWORD  1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI DisableHelpSticker   DWORD  1

Windows 8

GPO:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logon\Show first sign-in animation

Registry:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon  EnableFirstLogonAnimation DWORD 0

/Johan