Flytta Business Contact manager till en ny server

Här kommer en liten lista på saker man behöver tänka på när man skall flytta Microsoft Business Contact Manager till en ny SQL Server

  • SQL instansen måste heta MSSMLBIZ
  • SQL instansen måste vara inställd att lyssna på port
  • SQL Browser måste vara startad
  • Se till att Windows Brandvägg är öppen på rätt portar
  • SQL Servern måste vara inställd för remote connections

Länkar

http://support.microsoft.com/kb/901164
http://www.linglom.com/2009/03/28/enable-remote-connection-on-sql-server-2008-express/
http://support.microsoft.com/kb/823938
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177440.aspx
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/outlook/thread/fbc8e91b-93bc-4c49-888f-7785b2a2680a
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;953745
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/outlook/thread/fbc8e91b-93bc-4c49-888f-7785b2a2680a
http://wintivity.wigital.net/blog/2008/07/26/sql-database-remote-install-business-contact-manager-office-accounting-point-of-sale-domain/