Lite kort info om PowerShell moduler

Som ni säkert vet kan man koppla in moduler i Powershell som gör att man får fler Cmdlets. I Windows Server 2012  och 2012 R2 kommer Powershell själv att ladda moduler om de är installerade korrekt… Vad är då korrekt?

Det finns ett antal olika ställen där man kan installera Powershell moduler

Använd variabeln $env:PSModulePath för att ta reda på var Windows letar efter moduler att autoladda. På min maskin är standardsökvägarna förjande:

C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Modules
C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules
C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\PowerShell\Modules\

Den första är min personliga sökväg… varje användare har en och där kan man lägga sina egna moduler. Den Andra är en standardsökväg där man kan lägga moduler för alla användare. Nummer tre är reserverad för Windows inbyggda moduler och den fjärde beror på att det finns en SQL server installerad på min maskin.

Nästa punkt på agendan är att lägga till en nu modul… Jag vill installera Michael Niehaus modul för att hantera MDT databasen. Så jag börjar med att ladda ner den och packa upp den. Hur gör man då för att installera den så att Powershell kan ladda den automatiskt? Jo, jag kopierar den till antingen sökväg 1 eller 2 ovan, men för att det skall funka behöver jag lägga den i en mapp som heter samma som modulen. I mitt fall heter modulfilen MDTDB.psm1, alltså skapar jag mappen C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\MDTDB och lägger filen där.

Mvh

Johan

MDT SQL problem… Man är inte så lite glömsk

Idag satt jag och stångade skallen blodig mot ett problem… Min MDT 2012 ville inte koppla upp sig mot min databas. Rättigheterna stämde, brandväggen öppnad på port 1433… vad strular nudå??

Lite fakta om min installation

Version av SQL: 2012 Express
Instans: MDT
Protokoll: NamedPipes

Insåg efter ett tag att det som gjorde att det strulade var att jag inte använda default instansen i SQL Express. Om man inte använder default instansen behöver man SQL Browser… detta hade jag kommit ihåg men det jag hade missat var att öppna porten för SQL browser i Windows brandvägg… Man måste öppna port UDP1434

Jaja… nu skall jag väl inte glömma det igen Ler

/Johan

Filmer…

Jag har sedan en tid spelat in ett antal filmer för Microsofts räkning. Filmerna behandlar installation och konfiguration av utvalda funktioner i Windows Server 2012, Windows 8 och Microsofts Online tjänster… nu finns de på YouTube.

Windows Server 2012 – Översikt
Installera Windows 8 och nya Office i Windows Server 2012
Konfigurera Windows Server 2012
Installera Windows Server 2012
Konfigurera Windows Server 2012 för Remote Access
Konfigurera Hyper-V i Windows Server 2012
Installera Windows Server 2012 Essentials
Konfigurera Windows Server 2012 Essentials
Migrera från Small Business Server till Windows Server 2012 Essentials
Konfigurera Windows Backup
Konfigurera Azure
Konfigurera Office 365

Mvh

/Johan

MDT 2012, ADK and Windows 7

I you are using the ADK Beta and MDT 2012 to install Windows 7 you will get the following error:

The procedure entry point ??0WString2@@QAE@XZ could not be located in the dynamic link library X:\windows\system32\wbem\fastprox.dll.

Links:

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/mdt/thread/a9918617-200a-42b3-af80-bb27ddccc8fe

If you click OK twice you will get past it and the install will continue.

The problem is due to the fact that ADK disables short file names

The supported solution is of course to use Waik instead.

Link:

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/mdt/thread/a9918617-200a-42b3-af80-bb27ddccc8fe