Wordfinder

Om du får meddelandet att det inte finns fler licenser kan detta dero på att licenser plockats för användare som inte finns längre. För att avhjälpa detta plocka bort wfl.dat som finns i Wordfinders katalog under Program.

Leave a Reply