Active Directory Based Activation

In Windows 2012 there is a new method of activating Windows Servers/Clients and Office. The method is called Active Directory Based Activation and is an alternative to KMS and MAK activation. It works by adding a Activation Object to Active Directory which activates computers joined to the domain.

  1. First we need to install the Volume Activation Tools from Server Manager (Volume Activation Tools is just the tool to create the activation objects in AD. Active Directory Activation does not require any server components)
  2. Second we need to add the KMS key. And activate it

    SNAGHTMLe915e53

  3. To install an office key you will need to download and install Microsoft Office 2013 Volume License Pack
  4. When the install is done the Volume Activation tool will pop up and allow you to add the key

Note 1: The Windows Server 2012 R2 key will also activate clients

Note 2: Active Directory based activation works for Windows 8/8.1, Windows Server 2012 / 2012 R2 and Office 2013. For older versions you will need a KMS server.

Note 3: Since the activation object is stored in AD it is replicated to all DCs which means that all DCs can act as an activation server

Links

http://support.microsoft.com/kb/2781538
http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/02/04/active-directory-based-activation-vs-key-management-services.aspx
http://blogs.technet.com/b/odsupport/archive/2012/11/07/how-to-setup-active-directory-based-activation-host-for-microsoft-office-2013.aspx

Questions from class: How do I block Windows 8.1 update on my clients

This week I held a class at LabCenter and I get a question:

I would like to block the Windows 8.1 Update from windows store, how do I do?

The answer is:

Open Regedit and set HKLM\Software\Policies\Microsoft\WindowsStore to one.

You can also do it using Group Policy by going to Computer\Administrative Templates\Windows Components\Store enable turn off Offer to update to the latest version of Windows

Thats All

/Johan

Windows 8/8.1 hjälp och tips…

I Windows 8 och 8.1 finns det en del tips (vissa påstår att det är för få) på hur man skall använda gränssnittet. I Windows 8 är det en film som envisas med att spelas när man loggar in första gången och i Windows 8.1 är det små tool-tips som poppar upp lite här och var. Hur som helst kommer man ganska snart till ett läge där man har sett dem och inte vill att de skall visas igen. I denna post har jag samlat information om hur man stänger av dem:

Windows 8.1

GPO:
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Edge UI\Disable Help Tips
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Edge UI\Disable Help Tips

Registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI      DisableHelpSticker   DWORD  1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI DisableHelpSticker   DWORD  1

Windows 8

GPO:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logon\Show first sign-in animation

Registry:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon  EnableFirstLogonAnimation DWORD 0

/Johan

Filmer…

Jag har sedan en tid spelat in ett antal filmer för Microsofts räkning. Filmerna behandlar installation och konfiguration av utvalda funktioner i Windows Server 2012, Windows 8 och Microsofts Online tjänster… nu finns de på YouTube.

Windows Server 2012 – Översikt
Installera Windows 8 och nya Office i Windows Server 2012
Konfigurera Windows Server 2012
Installera Windows Server 2012
Konfigurera Windows Server 2012 för Remote Access
Konfigurera Hyper-V i Windows Server 2012
Installera Windows Server 2012 Essentials
Konfigurera Windows Server 2012 Essentials
Migrera från Small Business Server till Windows Server 2012 Essentials
Konfigurera Windows Backup
Konfigurera Azure
Konfigurera Office 365

Mvh

/Johan

iSCSI Target i “Windows Server 8”

Jag sitter just nu och fnular lite med Windows 8 developer preview och snubblade då över en cool feature. Microsoft iSCSI target är numera inbyggt i Windows Server. Här kommer en kort genomgång hur man installerar det.

1. Börja med att starta add Roles and Services och lägg till rollen File Services

image

2. Klicka Next och klicka sedan Next förbi Features skärmen och en gång till så att du kommer till sidan för att välja Role Features. Där klickar du i iSCSI Target Server

image

3. Slutför guiden och låt installationen bli klar

4. I Server Manager klicka på File Services och sedan på iSCSI Virtual Disks

image

5. Klicka “Launch the New Virtual Disk wizard…”

6. Välj var du vill lägga din iSCSI volym och klicka Next

1

7. Ge volymen ett namn, klicka Next

2

8. Bestäm storleken på volymen och klicka Next

3

9. Skapa en ny iSCSI Target eller använd en befintlig

4

10. Ge iSCSI Target ett namn

5

11. Lägg till de servrar som skall ha access till voymen

6

12. Här kommer vi till en cool  feature… De två nedersta alternativen är precis som man gjort innan men den första är lie nice. Jag kan be iSCSI hosten att kontakta servern som skall ansluta och ta reda på IQN den har. Det gör vi Blinkar

7

13. Vilken server skall ansluta

8

14. Lägg till den… Klicka OK och Next

9

10

15. Sätt autentisieringsalternativ.  Klicka Next

11

16. Klicka Commit för att skapa volymen

12

13

14

17. Logga in på maskinen som skall ansluta och gör en Quick Connect

15

16