Use PIX as DHCP Server

:——————————————————Create DHCP Scope

dhcpd address [start address]-[edn address] inside

:——————————————————Create DNS Option

dhcpd dns [primary dns] [secondary dns]

:——————————————————Create domain Option

dhcpd domain domain.com

:——————————————————Create DNS Option Scope

dhcpd wins [primary wins] [secondary wins]

:——————————————————Set Lease time

dhcpd lease 3600

:——————————————————Set ping timeout for server when testing for free address

dhcpd ping_timeout 750

:——————————————————Enable DHCP on inside interface

dhcpd enable inside

Basic Config med DHCP WAN

:    Basic Cisco Config with DHCP WAN
:
:    By: Johan Persson
:    Date: 2005-01-04

:——————————————————change Duplexmode
interface ethernet0 100full
interface ethernet1 100full

nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
pdm history enable
arp timeout 14400

:——————————————————change enable password
enable password password                

:——————————————————change telnet password
passwd password                        

:——————————————————change hostname
hostname host                        

:——————————————————change domain
domain-name domain.com                

:——————————————————change ip address
ip address outside dhcp setroute
ip address inside 192.168.200.1 255.255.255.0

:——————————————————setup PAT for outgoing trafic

global (outside) 10 interface
nat (inside) 10 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

Basic Config

:    Basic Cisco Config
:
:    By: Johan Persson
:    Date: 2005-01-04

:——————————————————change Duplexmode
interface ethernet0 100full
interface ethernet1 100full

nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100

fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
pdm history enable
arp timeout 14400

:——————————————————change enable password
enable password password                

:——————————————————change telnet password
passwd password                        

:——————————————————change hostname
hostname host                        

:——————————————————change domain
domain-name domain.com                

:——————————————————change ip address
ip address outside 10.0.105.200 255.255.0.0        
ip address inside 192.168.200.1 255.255.255.0

:——————————————————change global outside pool
global (outside) 1 10.0.105.10 interface            
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

:——————————————————change default gateway
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.10 1        

Min Blog…

Eftersom min stackars server packade ihop för ett tag sedan bestämde jag mig för att låna lite plats på Stisses server för att sätta upp en enkel ersättare tills att min server är tillbaka på fötterna igen. Jag konstaterade att en Blog förmodligen var det bästa valet eftersom jag inte skulle hinna knåpa ihop ASP sidorna för att få det att fungera.

Jag testade och kollade på en del olika mjukvaror för att hitt anågon som jag tyckte skulle fungera. Mina önskemål var som följer:

  • Enkel att hantera
  • Skulle inte kräva SQL server (eftersom detta inte fanns på servern)
  • Det skulle gå att lämna entires halvfärdiga utan att det syntes
  • Skulle inte kräva PHP eftersom jag inte har det minsta koll på det 🙂

De olika programvaror jag testade var. Tänkte jag skulle dela med mig av länkarna jag hittade:

Alla paketen var helt ok men den jag föll för var dasBlog…

Uppgradera mallar i Notes…

Ibland kan det strula “lite” när man byter malla på en mailbox i Notes… (Min personliga åsikt är att det här med mallar mest strular till saker.)

Jag har hittat följande steg för att felsöka dessa problem men jag har inte lyckats hitta någon idiotsäker ordning på stegen.

  1. File/Database/Replace Design
  2. File/Database/Refresh Template
  3. Actions/Uppgradera Mappdesign (ibland funkar inte automatisk… testa då manuell och markera berörda mappar)
  4. Ändra välkomstsidan till en av ny design

Jag har som sagt inte hittat någon klockren ordning och ibland kan man behöva göras om vissa av punkterna.

Jag skulle vilja köra något i ett script som en annan användare utan att skriva in lösenordet i klartext…

Det är inte helt ovanligt att man skulle vilja exekvera något i ett loginscript i ett annat security context.

CPAU program ger dig möjligheten att åstadkomma just detta. Det ger dig även möjligheten att krypter lösenordet så att du inte behöver skribva det i Bat-filen i klartext.

CPAU

Summary

Command line tool for starting process in alternate security context. Basically this is a runas replacement. Also allows you to create job files and encode the id, password, and command line in a file so it can be used by normal users.