Too many devices…

Idag har jag stött på ett angenämt problem… Jag har för många tekniska gadgets. En del av er säger säkert att det är omöjligt… men enligt Microsoft Excahnge går gränsen vid 10…

image

Lösningen är ganska enkelt. Bärja med att skapa en ny ThrottlingPolicy som tillåter det antal enheter du vill öka till:

New-Throttlingpolicy "More Gadgets" -EasMaxDevices 20 -EasMaxConcurrency 20

Knyt policyn till den mailbox du vill skall kunna åtnjuta lyxen av flera enheter:

Set-Mailbox nissehult -ThrottlingPolicy "More Gadgets"

För att ändra den nya policyn till att tillåta ännu fler enheter:

Set-Throttlingpolicy "More Gadgets" -EasMaxDevices 25 -EasMaxConcurrency 25

Mest prylar när man dör vinner…

/Johan

Problem med Exchange Active Sync på Android 4.2.2

För ett tag sedan passade jag på att uppdatera min Android telefon till den senste versionen. Detta resulterade i att min telefon slutade synka epost. Det enda som hände var att när jag startade epost applikationen sa den “Väntar på synk”… efter lite efterforskning hittade jag denna forumpostning på Office 365 community support

Längst ner i tråden finns lösningen på problemet:

1. Gå till Inställningar – Dataanvändning – (den lilla … menyn i höger hörn) – Automatisk datasynkronisering (Aktivera)

2. Ta bort och lägg till ditt epostkonto

För att kontrollera att det fungerar som det skall kan man kontrollera Inställningar – Säkerhet – Enhetsadministratörer. Verifiera att E-post är en av de aktiva enhetsadminsitratörerna

Länk

http://community.office365.com/en-us/forums/158/t/77594.aspx

Johan