Forcing Election on Master Browser

Question:

The browsing on my windows network does not seem to work.

Answer:

The problem might be on the Master Browser for the subnet.

If it is the one with the PDC Restart the Computer Browser Service on the PDC otherwise you need to locate the Master Browser for that segment. If it is a NT/2000/XP machine restart the service, if it is a 9x computer reboot it.

To locate the masterbrowser and force an election you can use BROWSTAT.exe from the Resource Kit.

Avstängning av DEP stödet i Windows XP SP2

Fråga: Hur stänger jag DEP för problematiska applikationer?

Svar:

1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på System i klassiskt läge.
3. Klicka på fliken Avancerat, Prestanda och Inställningar.
4. Klicka på fliken Dataexekveringsskydd i dialogrutan Prestandaalternativ.
5. Markera Turn on DEP for all programs and services except for those I select och sedan på Lägg till.
6. Leta reda på programmet i dialogrutan Öppna, markera det och klicka på Öppna.
7. Klicka på Verkställ och sedan på OK. Ett meddelande om att du måste starta om datorn för att inställningen ska börja gälla visas. Klicka på OK.

Fråga: Kan jag stänga av DEP helt och hållet?

Svar:  Ändra boot.ini switchen /noexecute = Policy_level

Där Policy_Level kan ha något av följande värden:

Policy Level Description

OptIn

 

Only Windows system components and services have DEP protection applied (default configuration)

OptOut

DEP is enabled for all processes. Administrators can manually create a list of specific applications which do not have DEP applied

 

AlwaysOn

DEP is enabled for all processes

 

AlwaysOff

DEP is not enabled for any processes

 

Artiklar:

Detaljerad beskrivning av dataexekveringsskydd i Windows XP SP2
Changes to Functionality in Microsoft Windows XP Service Pack 2
How to Configure Memory Protection in Windows XP SP2

Cool Computer Information Sites

Microsoft News

Paul Thurrott’s Wininfo
Paul Thurrott’s SuperSite for Windows: It’s the future of Windows … Today!
Bink.nu – Watching Microsoft Like a Hawk
Neowin.net – Where unprofessional journalism looks better
MSFN – Where People Go To Know
ActiveWin.com

Computer News

IDG.se

Communities

ITPROFFS
WUG Nordic

Blogs

Michael Howard’s Web Log
E-Bitz – SBS MVP the Official Blog of the SBS “Diva”
MS Exchange Blog
Dana Epp’s Ramblings at the Sanctuary

Pocket PC Communities

MoDaCo
Handdator.se

Webbased Networking Tools

WhatIsMyIp.com
RIPE Whois Database
DNS Report
DNS Stuff
Web-based Dig Tool
All-Whois.com
KLOTH.NET Free Services
YouSendIt – Skicka filer utan FTP

Tools

      Password Recovery

            Offline NT Password & Registry Editor

      Encryption

            Compusec
            Truecrypt

     Scripting

            Autoit

Windows XP Media Center Sites

TweakMCE.com
The Green Button

Webdesign

Gruvsjo – En sida med en hel del användbara script
Hotscripts.com
Box Lessons – A CSS Tutorial
Free ASP Components

Outlook Blockerar mitt tredjepartsprogram från att accessa min kalender.

Problem:

När mitt synkprogram försöker synkronicera med Outlook får jag upp följande meddelande från Outlook

 

Lösning:

Advanced Seurity är ett program för Outlook som tar över spärrfunktionen och ger möjlighet att ställa in vilka program som skall få tillgång till adressboken och om inställningen skall kommas ihåg.

Programmet ärgratis för kommerciellt och icke kommerciellt bruk och tillverkas av Mapilab

Programmet kan hämtas härifrån

security_outlook.zip (1,22 MB)

Köra ett Script från en regel – Exempel

Problem:

Jag vill kunna köra ett script från en regel i Outlook

 

Lösning:

 

– Starta upp Outlook

– Klicka på Visual Basic Editor under Tools/Macros i menyn

– Dubbelklicka på ThisOutlookSession

– Kopiera scriptet nedan och klistra in det i fönstret som öppnades när du dubbelklickade på ThisOutlookSession

– Stäng Visual Basic Editorn och återgå till Outlook

– Gå in på Tools/Rules and Alerts

– Klicka på New Rule

– Välj Start from blank rule, se till att ”Check messages when they arrive” är iklickat och klicka ”Next”

– Klicka i ”From People or Distribution List”

– Klicka på “People or Distribution List”  I det under fönstret

– I fältet ”From” längst ned skriver du in adress som mailen kommer ifrån. Klicka sedan ”Next”.

– Bocka i ”Run a script”

– Klicka på “a script” i det under fönstret och välj ”Project1.ThisOutlookSession.Save_Gas_Matters_Attach” och klicka ”Ok” Klicka sedan Next

– Klicka Finish

 

Förutsättning för att ett Script skall fungera att köra från en regel:

 

A macro for use with a rule must be a Public Sub with a MailItem or MeetingItem argument, e.g.:

Public Sub SaveAttachmentsToFolder(objMail as MailItem)
    ‘ code to save attachments in the objMail message
End Sub

 

Exempel Script

 

Script för att automatiskt spara attachments

 

Sub Save_Gas_Matters_Attach(objMsg As MailItem)

Dim myItems, myItem, myAttachments, myAttachment As Object

Dim myOrt As String

Dim myOlApp As New Outlook.Application

myOrt = “C:” ‘destination folder

On Error GoTo ErrHandler

Set myItem = objMsg

Set myAttachments = myItem.Attachments

‘if there are some…

If myAttachments.Count > 0 Then

‘add remark to message text

myItem.Body = myItem.Body & vbCrLf & “Saved Attachment(s):” & vbCrLf

‘for all attachments do…

For i = 1 To myAttachments.Count

‘save them to destination

myAttachments(i).SaveAsFile myOrt & myAttachments(i).DisplayName

‘add name and destination to message text

myItem.Body = myItem.Body & “File: “ & myOrt & myAttachments(i).DisplayName & vbCrLf

Next i

End If

GoTo SkipErrorHandlingBit

ErrHandler:

‘ Error has occured, put a message in the email text.

myItem.Body = myItem.Body & vbCrLf & “File has not been saved!” & vbCrLf

SkipErrorHandlingBit:

‘save item without attachments

myItem.Save

‘free variables

Set myItem = Nothing

Set myAttachments = Nothing

End Sub

Sub Reportave()

Dim oApp As Application

Dim oNS As NameSpace

Dim oMsg As Object

Dim oAttachments As Outlook.Attachments

Dim lngCount As Single

Set oApp = New Outlook.Application

Set oNS = oApp.GetNamespace(“MAPI”)

Set oFolder = oNS.GetDefaultFolder(olFolderInbox)

For Each oMsg In
oFolder.Items

lngCount = oMsg.Attachments.Count

If lngCount > 0 Then

For i = lngCount To 1 Step -1

‘ Save attachment before deleting

tmpfile = oMsg.Attachments.Item(i)

tmpfile = “c:” & tmpfile

tmpsender = oMsg.SenderName

tmpmessage = MsgBox(“Guardando archivo “ & Trim(tmpfile) & “enviado por “ & tmpsender, vbOKOnly)

oMsg.Attachments.Item(i).SaveAsFile tmpfile

tmpmessage = MsgBox(“Eliminando adjunto “ & Trim(tmpfile), vbOKOnly)

oMsg.Attachments.Remove i

Next i

End If

Next

End Sub

Generating a new MAC address in VmWare GSX

Problem:

I accidentally told VmWare not to generate a new id for a copied virtual machine. When I try to start both the oliginal and the copy the network traffic doesn’t work since both of the machines have the same MAC adress.

Since the address is generated from the identifier it will generate the same MAC each time.

Solution:

Erase the following lines in .vmx file for the virtual machine.

uuid.location = “56 4d ef 90 5e ea 44 ce-4b 98 58 85 8d 6c d0 5f”
uuid.bios = “56 4d 2b 7b d8 44 e0 91-3c 4c 3e fc a6 a2 d2 e0”
ethernet0.generatedAddress = “00:0c:29:a2:d2:e0”
ethernet0.generatedAddressOffset = “0”