En Liten Podd Om IT – Avsnitt 212 – Så du vill bli en Teletubby

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomit.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-212

 

Avsnitt 212 spelades in den 28:e april och eftersom att E är den vanligaste bokstaven i Engelska sproket och Q är den minst använda så handlar dagens avsnitt om:

FEEDBACK OCH BACKLOG

* Mats har haft kul, Björn har pollen, och Johan har också pollen

* vi har INTE någon liveinspelning den 8:e

* Johan har verifierat att Spotify inte riktigt är där ännu när det gäller att spela upp poddar (Spotify har inte variable hastighet, RSS, auto download eller remove silence)

* Samsung pausar releasen av Galaxy fold

* Frågan från förra avsnittet: “Använder du en lösenordshanterare?”

* Slack warnar för att man troligen kommer bli hackade i framtiden

* Googla på Thanos

 

 

MICROSOFT

* personal på Microsoft vill att Microsoft INTE ska censurera ett visst git-repository

* Sets kommer inte att bli av i Windows 10

* Tips ett bra pod-avsnitt om man vill få en introduktion till Azure

* Tidigare har vi sett information om två Azure Datacenter till sverige (Gävle och Sandviken)Men jag sprang på en artikel som hintar om att det blir två azure _regioner_ i sverige (“Sweden Central” och “Sweden South”)min sammanställning lade jag på LinkedIn, med tillhörande diskusson och länkar 

* tankar från Ignite tour

 

 

APPLE

* det har börjat läcka detaljer kring iOS 13 

* Och om iPhone 2019 design

*Apple ligger illa till i EU, IGEN

* Davids våta dröm har det kommit mer info

 

 

GOOGLE

* Google driftar Microsoft AD

   * Läs mer om tjänsten: https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/ 

* Xiamoi ansöker om patent ovanför skärmen

 

 

Andra nyheter:

* EU vill göra en jättestor biometrisk databas

 

 

Shut up and take my money:

* Björn: Behöver en ny Cirkelsåg. Helst vill jag ha en hitachi som går på samma batterier som skruvdragaren, men samtidigt så vill jag ha en som är stark. Å jag har kollat, inga cirkelsågar verkar vara home assistant “aware”

* Mats:OK jag är lat: https://www.webhallen.com/se/product/289704-Xiaomi-Mijia-365-Elektrisk-Sparkcykel-Svart

* Johan: Lödutrustning

 

 

EGNA LÄNKAR:

En Liten Podd Om IT på webben

En Liten Podd Om IT på Facebook

 

 

LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:

Apple Podcaster (iTunes)

Overcast

Acast

Spotify

Stitcher

 

LÄNK TILL DISCORD DÄR MAN HITTAR LIVE STREAM + CHATT

https://discord.gg/gfKnEGQ

 

(tack för att du har läst hela vägen hit, du får veckans guldstjärna!)

source https://www.enlitenpoddomit.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-212/

Where are my alerts???

One of my colleagues asked me why she was not able to create an alert for a batch job… Since I wrote a documentation on how to enable alerts some time ago I thought “this will be easy”… Ooooh I was wrong :-). When I looked in the environment the option was not even there:

After some research, looking into sysflighting and other settings I finally found a hint… Apparently there is a Configuration key called Event that controls wether alerts are visible or not. To fix this do the following:

 1. Put the environment in Maintenance Mode
 2. Go to System Administration – License configuration
 3. Check “Event”
 4. Disable Maintenance mode

 

Links:
https://community.dynamics.com/365/financeandoperations/f/765/t/283320

Updating Dynamics 365 FO from 8.0 to 8.1 fails

When upgrading, sorry updating, a Dynamics 365 for Operations environment the runbook will fail somewhere around step 57 (I am not sure if it will be 57 every time). I have had this in every environment I have run… it might have to do with the fact that we are using the Project module

The error message will look like this:

The step 23 failed with the following error:
The step started
04/26/2019 13:16:35: Managed Sync Table Worker encountered an exception, but is continuing because ContinueOnError is true. Table Sync Failed for Table: ProjHierarchySorting. Exception: System.InvalidOperationException: Database execution failed: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name ‘dbo.PROJHIERARCHYSORTING’ and the index name ‘I_19940NODEREFERENCE’. The duplicate key value is (5637144576, usmf, 0, , 0). The statement has been terminated. CREATE UNIQUE INDEX I_19940NODEREFERENCE ON DBO.PROJHIERARCHYSORTING(PARTITION,DATAAREAID,TYPE,REFID,REFNODEID); —> System.Data.SqlClient.SqlException: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name ‘dbo.PROJHIERARCHYSORTING’ and the index name ‘I_19940NODEREFERENCE’. The duplicate key value is (5637144576, usmf, 0, , 0). The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.TransientFaultHandling.SqlCommandExtensions.<>c__DisplayClass1.<ExecuteNonQueryWithRetry>b__0() at Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.TransientFaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Sql.SqlDataAccessManager.<ExecuteNonQuery>b__27_0(SqlCommand c) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Sql.SqlDataAccessManager.ExecuteSql[T](SqlCommand cmd, Func`2 sqlFunc) — End of stack trace from previous location where exception was thrown — at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Sql.SqlDataAccessManager.HandleException(ExceptionDispatchInfo edi, SqlExecutionInfo execInfo) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Sql.SqlDataAccessManager.ExecuteSql[T](SqlCommand cmd, Func`2 sqlFunc) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ExecuteDDLWithNewTransaction(String commandText) — End of inner exception stack trace — at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ThrowOnSqlExecuteException(SqlException e, String commandText) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ExecuteDDLWithNewTransaction(String commandText) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ExecuteSqlBatch(TableSyncSqlBatch sqlBatch) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteTableModificationDdl(TableSyncSqlBatch sqlBatch, String tableName, Boolean disableChangeTracking) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteModifyTableViaAlterTable(AxTable newTableSchema, IndexListCache ignoreIndexListCache, IncrementalSyncTableSchemaBuilder tableSchemaBuilder) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteModifyTableViaAlterViewAndHandlePossibleExceptionsFromSchemaBoundViews(AxTable newTableSchema, IndexListCache ignoreIndexListCache, IncrementalSyncTableSchemaBuilder tableSchemaBuilder) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteModifyTable(AxTable newTableSchema, AxTable oldTableSchema, Int32 tableId) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ModifyTable(AxTable newTableSchema, Dictionary`2 oldTableSchemaDictionary) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.TableSyncAction(AxTable axTable, Dictionary`2 oldTableSchemaDictionary, ConcurrentBag`1 exceptions) 04/26/2019 13:20:47: AOS database sync failed. Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.TableSyncException: Full sync did not complete successfully. Error: AggregateException:One or more errors occurred. at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncWorkerManager.SyncAll() at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSync.<SyncAll>b__21_0() at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSync.EnsureMetadataProviderCacheCleared(Action action) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSync.SyncAll() at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.LegacyCodepath.RunFullManagedSync(SyncOptions options, String sqlConnectionString, IMetadataProvider metadataProvider) at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.LegacyCodepath.<>c__DisplayClass15_0.<RunFullTableSync>b__0() at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.LegacyCodepath.ExecuteWithinAOS(SyncOptions syncOptions, String sqlConnectionString, IMetadataProvider metadataProvider, Func`1 func, Action`1 errorHandler) Inner exceptions: Database execution failed: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name ‘dbo.PROJHIERARCHYSORTING’ and the index name ‘I_19940NODEREFERENCE’. The duplicate key value is (5637144576, usmf, 0, , 0). The statement has been terminated. CREATE UNIQUE INDEX I_19940NODEREFERENCE ON DBO.PROJHIERARCHYSORTING(PARTITION,DATAAREAID,TYPE,REFID,REFNODEID); at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ThrowOnSqlExecuteException(SqlException e, String commandText) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ExecuteDDLWithNewTransaction(String commandText) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.DBExecute.ExecuteSqlBatch(TableSyncSqlBatch sqlBatch) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteTableModificationDdl(TableSyncSqlBatch sqlBatch, String tableName, Boolean disableChangeTracking) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteModifyTableViaAlterTable(AxTable newTableSchema, IndexListCache ignoreIndexListCache, IncrementalSyncTableSchemaBuilder tableSchemaBuilder) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteModifyTableViaAlterViewAndHandlePossibleExceptionsFromSchemaBoundViews(AxTable newTableSchema, IndexListCache ignoreIndexListCache, IncrementalSyncTableSchemaBuilder tableSchemaBuilder) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ExecuteModifyTable(AxTable newTableSchema, AxTable oldTableSchema, Int32 tableId) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.ModifyTable(AxTable newTableSchema, Dictionary`2 oldTableSchemaDictionary) at Microsoft.Dynamics.AX.Data.Management.ManagedSyncTableWorker.TableSyncAction(AxTable axTable, Dictionary`2 oldTableSchemaDictionary, ConcurrentBag`1 exceptions). at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.LegacyCodepath.<>c.<RunFullTableSync>b__15_1(Tuple`2 result) at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.LegacyCodepath.ExecuteWithinAOS(SyncOptions syncOptions, String sqlConnectionString, IMetadataProvider metadataProvider, Func`1 func, Action`1 errorHandler) at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.LegacyCodepath.RunFullTableSync(SyncOptions syncOptions, String sqlConnectionString, IMetadataProvider metadataProvider) at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.SyncEngine.FullTableViewSync() at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.SyncEngine.FullSync() at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.SyncEngine.RunSync(SyncOptions options) at Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.Tools.SyncEngine.Run(String metadataDirectory, String sqlConnectionString, SyncOptions options) 04/26/2019 13:20:47: The operation failed.
The step failed
at Microsoft.Dynamics.AX.AXUpdateInstallerBase.AXUpdateInstallerBase.executeParallel(String runbookID, Boolean silent, String updatePackageFilePath, IRunbookExecutor runbookExecutor, Boolean versionCheck, Parameters param)
at Microsoft.Dynamics.AX.AXUpdateInstaller.Program.InstallUpdate(String[] args)
at Microsoft.Dynamics.AX.AXUpdateInstaller.Program.Main(String[] args

The issue is that the update adds an index to the table ProjHierarchySorting and if there are records in this table it will most likely fail since there will me posts that the index considers duplicates.

The solution is to empty this table before the update (this can be done safely since the table is auto populated). If you have already started the update you can empty the table and then resume the update. Simply log into the server, start Management Studio and run:

delete from ProjHierarchySorting

In production you will need to add a message in the service request telling the technician to run the above SQL line.

My entities are missing…

One of the crucial concepts in Dynamics 365 for Operations are Data Entities… you use them for basically everything. Data entities is an abstraction on top of the regular database table which aggregates multiple table into one object.

Today I had a problem with an entity missing som the entity list. I this happens the solution is usually to refresh the list by going to  System administration – Workspaces – Data management – Data import/export framework parameters and clicking Refresh entity list under Entity Settings.

That did not do the trick today so I had to dig deeper… and found this SQL script that clears the entity list:

-- This source code or script is freeware and is provided on an “as is” basis without warranties of any kind,
-- whether express or implied, including without limitation warranties that the code is free of defect,
-- fit for a particular purpose or non-infringing. The entire risk as to the quality and performance of
-- the code is with the end user.

-- Create backups of the tables first

SELECT *
INTO DMFEntity_backup
FROM DMFEntity
GO

SELECT *
INTO DMFTargetXML_backup
FROM DMFTargetXML
GO

SELECT *
INTO DMFTargetXMLToEntityMap_backup
FROM DMFTargetXMLToEntityMap
GO

SELECT *
INTO DMFTargetEntityHierarchy_backup
FROM DMFTargetEntityHierarchy
GO

-- Truncate the tables
TRUNCATE TABLE DMFENTITY
GO

TRUNCATE TABLE DMFTargetXML
GO

TRUNCATE TABLE DMFTargetXMLToEntityMap
GO

TRUNCATE TABLE DMFTargetEntityHierarchy
GO

Then I go back to Data import/export framework parameters and run Refresh entity list.

That seem to do the trick

NOTE: this procedure has one slight down side and that you are also deleting all mappings for all entities. The (rather tedious) solution is to go into each entity and regenerate mappings… for all 2800+ entities… Wohoo…

Fortunately a smart person on Yammer wrote this script that regenerates all mappings for all entities in one run.

Links:
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/no-audience/2016/07/20/data-management-missing-entities-2/?source=axsupport

En Liten Podd Om IT – Avsnitt 209 – Om du dör kan du inte stämma oss

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomit.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-209

Avsnitt 209 spelades in den 7:e april och eftersom att det är en myt att guldfiskar bara har 3 sekunder minne så handlar dagens avsnitt om:

 

FEEDBACK OCH BACKLOG

* David är ovanligt “lycklig” och har lyckats kränka en Audi-förare, Björn är lycklig som vanligt, Johan vill ha bättre statistik i pocketcast

* Johan har slarvat, och folk som röstat i EU har “haft lite otur när de tryckte”

* En liten telefon, till ett bra pris

* Coolaste RirBnb i världen?

 

 

MICROSOFT

* Windows 10 feature uppdateringar kommer inte lägre tvingas på

* Azure Front Door Service (AFD) är nu tillgängligt publikt.

* Vill man köra Windows Containrar?  Finns det nån där ute som faktiskt använder Windows Containers?

 

 

APPLE

* Johan bevisar att han hatar apple. Men för en gångs skull så kommar han med en positiv nyhet om Apple

* Extra LÄNK: https://teknikveckan.com/youtube/video-sa-fungerar-ekg-pa-apple-watch/

* Airpower läggs ned

* Apple har erkänt att det var problem med tangentborden

* BONUSLÄNK: https://startwithwhy.com/

BONUSLÄNK: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

* Lite Ironi att netflix tar bort airplay med samma motivering som Apple använt för andra produkter...

 

 

GOOGLE

* Google duplex kommer till flera olika tillverkares telefoner

* BONUSLÄNK: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Gmail

* Man har räknat ut en MASSA decimaler på PI – 31.4 trillion decimal places—31,415,926,535,897 to be exact, or p * 1013

* LÄNK 1: https://blog.google/products/google-cloud/most-calculated-digits-pi/

* LÄNK 2https://cloud.google.com/blog/products/compute/calculating-31-4-trillion-digits-of-archimedes-constant-on-google-cloud

BONUSLÄNK: https://sv.wikipedia.org/wiki/Namn_p%C3%A5_stora_tal

* Huawei tänker bli världens största smartphonetillverkare

 

 

ANDRA NYHETER:

* Facebook slutar be om lösenord:

* LÄNK 1: https://www.engadget.com/2019/04/03/facebook-stops-asking-new-users-for-email-passwords/

* LÄNK 2https://www.thedailybeast.com/beyond-sketchy-facebook-demanding-some-new-users-email-passwords

* En speltillverkare råkade lägga ut lite information på nätet

 

 

PRYLLISTA:

* David: https://www.plugin-alliance.com/en/products/unfiltered_audio_byome.html

* Björn: En jätteliten dansmatta

* Johan: Ledstrip RGB W WW (fast den får inte vara fördyr…)

 

 

EGNA LÄNKAR:

En Liten Podd Om IT på webben

En Liten Podd Om IT på Facebook

 

 

LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:

Apple Podcaster (iTunes)

Overcast

Acast

Spotify

Stitcher

 

LÄNK TILL DISCORD DÄR MAN HITTAR LIVE STREAM + CHATT

https://discord.gg/gfKnEGQ

 

 

Source: En Liten Podd Om IT – Avsnitt 209 – Om du dör kan du inte stämma oss

En Liten Podd Om IT – Avsnitt 208 – Dissa inte Oprah!!!

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomit.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-208

Avsnitt 208 spelades in den 31:e mars och eftersom att det finns mer än 20 000 000 “shipping containers” i världen och en del av de containrar som försvinner skapar konstiga mysterier så handlar dagens avsnitt om:

 

FEEDBACK OCH BACKLOG

* Johan dricker Coca-cola-Te (är vi övertygade om), vad Björn och David tycker är dock höljt i dunkel. 🙂

* Gömda troner över världen när HBO ska dra igång sista säsongen

* Ikea-provare för samsung telefoner

 

 

MICROSOFT

* Microsoft skänker en massa patent till startups

* Nu är Windows 10 1809 redo för deployment enligt Microsoft

* Info på Microsoft om att man INTE vill ha en massa 1 april skämt

* I veckan kom information ut om en ny produkt “Azure stack HCI”. För dig som behöver modernisera din hårdvara och inte behöver tjänser utan bara för virtuella maskiner.

 

 

APPLE:

* Apple event i veckan då man pratade om dessa nyheter. (En bra sammanfattning finns även här)

* Apple TV+ 

* Apple News+

* Apple Card

* BONUSLÄNK: https://consumer.tink.se/

* Apple Arcade

* Apple följer inte sina egna regler 

* BONUSLÄNK: Google får böta 1,5 Miljarder euro 

 

 

GOOGLE:

* Google podcast har fått möjligheten att transcribera poddar

* BONUSLÄNK: Dragon Speech Recognition – https://www.nuance.com/dragon.html

* Dynamiska mail är på väg, vad är det och vad ska jag ha det till?

* BONUSLÄNK: https://www.thurrott.com/google/203792/dynamic-emails-are-coming-to-gmail-and-outlook

 

 

ANDRA NYHETER:

* Nu har man gjort tester av Huawei och HCSEC har kommit fram till att inte rekommendera stopp av köp från Huawei

* TED Talks Daily: A new class of drug that could prevent depression and PTSD | Rebecca Brachman

* BONUSLÄNK: Pod med samma avsnitt (i appen overcast) https://overcast.fm/+TQernE

* IKEAs smarta pluggar kommer få stöd för HomeKit

 

 

PRYLLISTA:

* David: Mario Party 10 till Wii-U

* Björn: en NoPhone

* Johan: https://www.engadget.com/2019/03/29/lenovo-smart-tab-p10-review/, fast med google

 

 

EGNA LÄNKAR:

En Liten Podd Om IT på webben

En Liten Podd Om IT på Facebook

 

 

LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:

Apple Podcaster (iTunes)

Overcast

Acast

Spotify

Stitcher

 

LÄNK TILL DISCORD DÄR MAN HITTAR LIVE STREAM + CHATT

https://discord.gg/gfKnEGQ

Source: En Liten Podd Om IT – Avsnitt 208 – Dissa inte Oprah!!!

En Liten Podd Om IT – Avsnitt 207 – Det fanns inga grafritande räknare när jag pluggade

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomit.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-207-det-fanns-inga-grafritande-raknare-nar-jag-pluggade/

Avsnitt 207 spelades in den 24:e mars och handlar därför om:

 

Johan tyckte att vädret var fint. Mats muttrar lite och David har byggt i trädgården.

 

FEEDBACK

 

MICROSOFT

 

APPLE

 

GOOGLE

ÖVRIGA NYHETER

PRYLLISTA

 • Mats: https://www.webhallen.com/se/product/299588-Apple-AirPods-2nd-gen-with-Wireless-Case
 • David: https://www.inet.se/produkt/6607677/rode-shock-mount-podcaster-psm1
 • Johan: https://www.coolstuff.se/Zenkuru-Vattenflaska-med-Kristall
 • BONUSLÄNK: https://imgur.com/gallery/nSGtPtz

DISCORD
https://discord.gg/gfKnEGQ

 

Source: En Liten Podd Om IT – Avsnitt 207 – Det fanns inga grafritande räknare när jag pluggade

En Liten Podd Om IT – Avsnitt 206 – De klassade sig själv som skadlig kod

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomint.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-206

Detta är avsnitt 205 och spelades in den 10 mars, och eftersom gifta män lämnar mer dricks än singel-män (enligt den här boken) så handlar dagens avsnitt om:

 

FEEDBACK OCH BACKLOG

* Mats är “lyckligare” än vanligt, David är lika “glad” han, Björn jobbar som vanligt på sälj, och Johan har inte haft nån VAB den här veckan.

* Microsoft förnekar samarbete med app som spårar muslimer

* Facebook har tagit bort 1,5 miljoner filmkopior på massakern i Nya Zealand

* BONUSLÄNK: facebook beskriver hur man vill stoppa ”revenge porn”

* BONUSLÄNK: JÄTTEÅNG artikel om facebook tänkt att det ska gå till

* BONUSLÄNK: en tidigare facebookanställd beskriver hur det är att jobba med att gå igenom anmälda postningar

* Det finns gamla buggar i WinRAR. Se till att uppdatera

* BONUSLÄNK: Exempel på applikation som kan användas för patchning. (OBS: vi är INTE sponsrade eller liknande)

 

 

MICROSOFT:

* Fundering: Är det så att Microsofts framtid är Företag och gaming (privatpersonmarknaden är liksom inte en av dem)

* Open Compute project. Nått att bry sig om som vanlig dödlig? Microsoft verkar bry sig rätt mycket

* Man kan specialisera sig på allt!! Åka på konferens i San jose söndag 17/3 – tors 21/3

* Win10 19H1 är väl typ klar nu?  Vattenmärket är borta.

 

 

* BONUSLÄNK: en SUPERlång lista över nyheter

* 800 Miljoner windows 10 datorer

* BONUSLÄNK: Global marketshare for windows 7

* BONUSLÄNK: Shipments of chormebooks 2014-2023

* BONUSLÄNK: Global Apple Mac Sales 2002-2018

* BONUSLÄNK: fördelning i marknadsandel mellan olika Operativsystem

 

 

APPLE:

* En större Ipad? Måste jag bry mig?

* BONUSLÄNK: Apple kommer att ha ett event i slutet av månaden 

* Nice ny TV från LG (med homekit)

* Spotify anmäler Apple

 

GOOGLE:

* Antivirus på telefoner är bra… Fast bara om du valt rätt Antivirus

BONUSLÄNK: Själva testet: https://www.av-comparatives.org/tests/android-test-2019-250-apps/

 

* Android Q får grejer kring privacy

 

* Nice för oss iPhone-människor! Google tangentbordet på iOS får stöd för google translate

 

 

 

TIPS:

* Where in the world are Carmen Sandiego

* Low Tech Magazine

 

 

PRYLLISTA:

* David: https://www.sfbok.se/produkt/illuminati-2nd-edition-184099

* Björn: Speldator till sonen

* Mats:  Pixel C!

* Johan: https://www.engadget.com/2019/03/15/electric-mustang-teaser/

 

 

SAKER VI INTE TOG UPP:

https://www.theverge.com/2019/3/15/18266998/microsoft-skype-group-video-calls-50-participants

* WWDC blir i San Jose den 3-7 juni: https://developer.apple.com/wwdc19/

 

 

EGNA LÄNKAR:

En Liten Podd Om IT på webben

En Liten Podd Om IT på Facebook

 

 

LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:

Apple Podcaster (iTunes)

Overcast

Acast

Spotify

Stitcher

 

Source: En Liten Podd Om IT – Avsnitt 206 – De klassade sig själv som skadlig kod

En Liten Podd Om IT – Avsnitt 205 – En lite mindre podd om IT

Ett lite annorlunda avsnitt (det var inte så många Microsoft/google/Apple nyheter och så testar vi ett lite nytt format. Kom med feedback!!)

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomint.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-205

Detta är avsnitt 205 och spelades in den 10 mars, och eftersom tigrar inte bara har randig päls utan även randigt skinn så handlar dagens avsnitt om:

 

FEEDBACK OCH BACKLOG

* Mats laddar inför en ny vecka, David tycker att allting är underbart, Björn är lyckligt ovetande, Johan har hanterbara sjuka barn.

* Lex Anna: vi ska försöka vara lite kortare (tidsmässigt i podden. Själva längden på oss är svårt att ändra, det blir så dyrt med nya kläder och sånt)

Kom med feedback! Tycker du om det nya formatet? Tycker du inte om det nya formatet? Varför tycker du om det? Varför tycker du inte om det? Är det jobbigt med lite random fetstil på ord här och där?

* Huawei stämmer amerikanska staten

* Google har kommit ut med åsikter kring artikel 11 och 13. https://www.thurrott.com/google/201349/google-lashes-out-at-new-eu-copyright-rules

 

 

NYHETER

* Citrix har blivit hackat

* Huawei stämmer amerikanska staten

* Vad får IT säkerhet kosta?

* Diskussion kring vem är det som ska få bestämma över innehållet på Internet..

* Vad är Deplatforming

* Youtube stoppar reklam från anti-vaxxers

* Facebook mot anit-vaxxers 

* Google säger att ”Absher” är en godkänd app

* BONUSLÄNKhttps://www.businessinsider.com/absher-google-refuses-to-remove-saudi-govt-app-that-tracks-women-2019-3?op=1

* BONUSLÄNKhttps://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1WWrl/natjattar-pressas-om-app-for-kvinnokontroll

 

 

LÄNKAR TILL NYHETER VI INTE HANN MED (utan inbördes ordning)

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2019/03/05/bahnhofs-oppna-brev-till-expressen-faktafel-och-rena-logner-i-er-ledartext-om-datalagring

https://www.thurrott.com/google/201349/google-lashes-out-at-new-eu-copyright-rules

https://www.telenor.se/handla/mobilabonnemang/internet-of-things/

* Google reports zero-day exploit in Windows 7, Microsoft yet to release patch

* https://www.theverge.com/2019/3/4/18249679/microsoft-windows-lite-dual-screen-devices-chromebooks-report

* https://www.99.se/artikel/12423-usb-4-baseras-pa-thunderbolt-3

 

 

PRYLLISTA: 

* Johan:  https://www.jabra.se/business/office-headsets/jabra-evolve/jabra-evolve-65t 

* Mats:  https://www.webhallen.com/se/product/231076-Apple-TV-4th-Generation-32GB

* Björn: Vem FAN hittade på det här namnet: https://www.coolstuff.se/Cyber_Clean

* David: http://frap.tools/ Sapèl och Falistri.

 

 

EGNA LÄNKAR:

En Liten Podd Om IT på webben

En Liten Podd Om IT på Facebook

 

 

LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:

Apple Podcaster (iTunes)

Overcast

Acast

Spotify

Stitcher

Source: En Liten Podd Om IT – Avsnitt 205 – En lite mindre podd om IT

En Liten Podd Om IT – Avsnitt 204 – Vi är kompis med honom, han vet bara inte om det än

Om Shownotes ser konstiga ut så finns de på webben här också: https://www.enlitenpoddomint.se/e/en-liten-podd-om-it-avsnitt-204

Detta är avsnitt 204 och spelades in den 3 mars, och eftersom sannolikheten för en man att bli träffad av blixen är 6 gånger högre för män än för kvinnor så handlar dagens avsnitt om:

 

FEEDBACK OCH BACKLOG:

* Johan har åkt Finlandsbåt, David har haft sportlov och varit hemma med familjen, Björn har slängt sopor jättefort

* Blandar gammalt och nytt. Vatikanen har 3D skrivare

* SpaceX har haft en till rymduppskjutning

* Hur kan 2 miljoner enheter vara ett misslyckande

* Vad händer när vi lägger skatter på Internet

* BONUSLÄNK: Mer info om Uganda

* BONUSLÄNK: Intervju med Mattias Bjärnemalm om artikel 11 och 13

 

 

MICROSOFT

* Stöd för att ta en bild av en tabell och sedan redigera tabellen i Excel

* Artikel om varför Win10 20H1 redan är ute i test

* Ett antal anställda på Microsoft protesterar mot att Hololens testas av amerikanska militären

* BONUSLÄNK: Google har dragit sig tillbaka från pentagon affären med AI

* BONUSLÄNK: hur många anställda har Microsoft

 

 

APPLE

* Vad förväntas dyka upp på nästa Apple event

 

 

GOOGLE

* Googles senaste reklam

* Apple music på Google Home 

* Det kommer att komma en google assistant knapp på fler telefoner

* Istället för vikbar skärm så kanske man kan ha dubbla skärmar

* BONUSLÄNK: Palm har en liten telefon

* BONUSLÄNK: en SUPERMINI telefon

 

 

ANDRA NYHETER:

* Spotify har kommit igång i Indien. Kommer folk att bli irriterade för att man har olika priser?

* Poddtips: No such thing as a Fish

 

 

VECKANS LYSSNARFRÅGA:
* Från: “faninteettnyttjävlaanvändarnamn”
FRÅGA: En sak för kvällens avsnitt, med 1177 i tankarna …… hur skulle man byggt arkitekturen rätt? Som även funkar när man har många underleverantörer. Troligt vis har väll internet sladden kopplats in för att dela data i leverantörskedjan.

 

 

PRYLLISTA:

* David: En USB-hub

* Björn: Typ en sån här, fast som app på telefonen

* Johan: Vattensensor till Z-Wave

* BONUSLÄNKAR:

* Fönsterstrippen som Johan pratade om

* Länk för installation av Hass.io 

* Kjell.com: Zigbee controller för USB

* Kjell.com: Z-Wave och Nexa Telldus-tellstick controller

* Kjell.com: Endast Z-Wave. usb-adapter

TITELFÖRSLAG – de som inte kom med

 • Alla är inte förberedda på allting samtidigt
 • Jag kommer att komma till poängen
 • Tar man juridiska råd av oss så får man skylla sig själv
 • Finlandsfärjatid / dygn
 • Jag förstår mig inte på dig… det är ömsesidigt
 • Problemet är att du inte dricker alkohol
 • De ser ut som GB gubbar
 • 14 timmar… jag skall aldrig mer klaga på en skrivare
 • Man måste få låta saker få vara lite halvkass ett tag
 • Jag har haft möte om min favoritformler
 • Du är eftersträvansvärd, Björn
 • Det finns IT säk företag och Goa Trance artister
 • CliffHangrat
 • Vad är problemet? Jag är arg!

 

EGNA LÄNKAR:

* En Liten Podd Om IT på webben

* En Liten Podd Om IT på Facebook

 

 

LÄNKAR TILL VART MAN HITTAR PODDEN FÖR ATT LYSSNA:

* Apple Podcaster (iTunes)

* Overcast

* Acast

* Spotify

* Stitcher

Tack för att du orkat läsa hela vägen hit!!!

Source: En Liten Podd Om IT – Avsnitt 204 – Vi är kompis med honom, han vet bara inte om det än