Problem med Parallellport på Toshiba Tecra A2

Hade problem med en Toshiba Tecra A2 som när man slog på parallellporten i BIOS och startade Windows fungerade som den skulle men så fort man startade om maskinen så fanns inte parallellporten längre.

Lösning: I BIOS var inställningen för “Device Config” satt till “Setup By OS”. Ställ denna till “All Devices” i stället.

"Logon Failure: Account Currently Disabled" and "System Error 1331" Error Messages

When you try to connect to a server in another domain you get the error messages “Logon Failure: Account Currently Disabled” and “System Error 1331” Error Messages.

This happens if one of the computers have been moved from one domain to anothet. The computer account is the disabled in teh computerd old domain and this is what creates the error.

The solution is to remove the old computer account (marked with a red X) from the old domain.

The KB article (263936) is here.

Problem with APC Powerchute on Windows Servers

I just troubleshooted a server which on reboot stopped on “Applying Computer Settings” and refesed to start. The I stumbled om this and apparently there is a bug in APC Powerchute 6.x regarding an expired Certificate for the java software.

In rebooted the server in Safe Mode and disabled the services and tadaa It started!

Edit 2005-08-16:

There is now a KB article

 

Slaskpost…

Hur ofta behöver man inte en mailadress för att registrera i en tävling eller för att ladda ner ett program… men man vill inte att företaget skall “dela med sig” av adressen så att din mailbox fylls av spam. Här är lite länkar till lite tjänster som erbjuder slaskmailboxar:

Slaskpost.se – Mailen ligger kvar i 24h
www.mailinator.com – Mailen ligger kvar i 24h
www.jetable.org/en/index – Adressen pekas till din egen mailadress men raderas efter 1 – 8 dagar.