Single Sign on with Remote Desktop Gateway

Jag var hos kund idag och skulle installera en intern remote desktop gateway. Kunden ville att användare på det interna nätet skulle kunna ansluta til en intern gateway för att på så vis publicera skyddade resurser.

Ett annat önskemål var att användarna skulle slippa logga in mot RD Gateway utan istället använda sin AD inloggning.

Lösningen är att använda en GPO inställning som heter User Configuration – Administrative Templates – Windows Components – Terminal Services – TS Gateway – Set TS Gateway server authentication method. Aktivera den och ställ “Set TS Gateway server authentication method” till “Use locally logged-on credentials”.

Om du nu går in och tittar på inställningarna i Remote Desktop Klienten för RD Gateway ser man att den är inställda till att använda Windows inloggningsuppgifter.

Links

http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2007/04/19/how-to-enable-single-sign-on-for-my-terminal-server-connections.aspx

Leave a Reply

%d bloggers like this: