Jag skulle vilja köra något i ett script som en annan användare utan att skriva in lösenordet i klartext…

Det är inte helt ovanligt att man skulle vilja exekvera något i ett loginscript i ett annat security context.

CPAU program ger dig möjligheten att åstadkomma just detta. Det ger dig även möjligheten att krypter lösenordet så att du inte behöver skribva det i Bat-filen i klartext.

CPAU

Summary

Command line tool for starting process in alternate security context. Basically this is a runas replacement. Also allows you to create job files and encode the id, password, and command line in a file so it can be used by normal users.

Leave a Reply

%d bloggers like this: