Tangentborg för Hardcore Hackers

Tangentbord för Hardcore Hackers

Har du tröttnat på att folk lånar din dator eller har du en obotlig längtan att lära dig skriva maskin korrekt
då är Das Keyboard något för dig…

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: