The Nerd Herd – Avsnitt 66 – Dos and Don'ts – Del 1

Hejsan alla
Idag kikar vi lite på vanliga missar man kn göra i sin IT miljö… vi pratar bland annat om hur man skall konfigurera tidssync i virtuella servrar, vanliga DNS missar och en del annat.
Regnyckel för virtuella DCs:reg add HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesW32TimeTimeProvidersVMICTimeProvider /v Enabled /t reg_dword /d 0
Blogpost om konfiguration av tid på virtuella DCs:http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2010/11/19/time-synchronization-in-hyper-v.aspx
WMI filtret för PDC emulator:Namespace: rootCOMv2Select * from Win32_ComputerSystem where DomainRole = 5
DHCP på en DC: Dnscmd /Config /OpenACLOnProxyUpdates 0 
/Tnh
PS Vi ber er ha överseende med att Markus ljud är lite överstyrt D.S
Source: The Nerd Herd

Hejsan alla Idag kikar vi lite på vanliga missar man kn göra i sin IT miljö… vi pratar bland annat om hur man skall konfigurera tidssync i virtuella servrar, vanliga…

Leave a Reply

%d bloggers like this: