En Liten Podd Om It – Avsnitt 163 – ”De är extremt bra på att vara sena på bollen”

Spelades in den 29 april samtidigt som det var minus 3 grader i Karesuando.

Detta är avsnitt 163, och eftersom att det idag är 1290 dagar sedan första avsnittet släpptes så handlar dagens avsnitt om:

Feedback och backlog:
* Intels smart-glasögon är nedlagda
* Bad lip reading – Zuckerberg
* SLs app kommer använda QR-coder
* Uppföljning kring Microsoft Autopilot, och här hittar man en bra info om hur det funkar
* HP kommer också att börja använda AutoPilot
* Nintendo Labo är nu släppt i Sverige

Microsoft:
* Eric Lundgren får 15 månaders fängelse i Kalifornien för att ha sålt ”windows restore disk” CD-skivor
   * BONUSLÄNK: Här kan man ladda ned Windows 10 image från Microsoft
* Nyheter om Windows 10. Ett par filmer som visar hur det ser ut i April 2018 Update för ”Timeline”, ”Focus Assist”, Nyheter i Microsoft Edge och hur man använder röst för att mata in information
* Office 2019 Preview Program.
* Earnings från Google, Amazon,
   * Google Alphabet hade en vinst på 9,4 miljarder dollar på en omsättning om 31,1 miljarder (kvartal) 86% av detta är från reklam. Det betyder att ca 4,4 miljarder av omsättningen är INTE reklam. Alltså all mjukvara och hårdvara. Av detta är ca 1 miljard från G-suite (https://www.thurrott.com/google/157127/alphabet-earnings-googles-hardware-services-business-see-little-growth
   *Apple omsätter ca 52 miljarder dollar (https://slate.com/technology/2018/02/apples-app-store-is-becoming-a-major-revenue-source-for-apple.html  varav hårdvara är ca 90%.(https://www.statista.com/statistics/382260/segments-share-revenue-of-apple/  Alltså har Apple ca 10 gånger så stor omsättning kring hårdvara som Google har. (slarvigt räknat)
* Microsoft omsatte under samma kvartal knappt 27 miljarder dollar. https://www.petri.com/microsoft-continues-climb-cloud-office-growth-q3  av detta är molntjänster ca 6 miljarder med en marginal på 57% (alltså en helt okej vinst på dryga 3 miljarder)
* Amazon under Q1 har haft en omsättning på ca 51 miljarder. varav 5,4 miljarder i vinst. (https://www.cnbc.com/2018/04/26/amazon-earnings-q1-2018.html AWS omsatte ca 5.4 miljarder med en vinst på 1.1 miljarder. (https://www.cnbc.com/2018/04/26/aws-earnings-q1-2018.html
* Intressant är tillväxt-siffor. AWS växer med ca 40 procent (yoY), samtidigt växer Azure med 93% (https://www.cnbc.com/2018/04/26/microsoft-earnings-q3-2018.html)
* Så om vi tittar på moln-tjänster så:
     * Amazon omsätter 5,4 miljarder, vinst 1,1
     * Microsoft omsätter ca 6 miljarder med en marginal på 3,5 miljarder
     * Google omsätter ca 1 miljard

Apple:
* Apple iTunes finns nu i Microsoft Store
* Apple Airport läggs ned
* Apple ryktas släppa en AR/VR enhet under 2020

Google:
* Google släpper en uppdatering för chatt-app som stödjer RCS
* Pistol-emojin byts ut till en vattenpistol

Övriga nyheter:
* BONUSLÄNK: Lista över wifi-namn
* Tanzania inför bloggskatt, lite mer information från Gizmodo
* Alexa kan nu se till att man skall säga ”snälla”

Pryllista:
* Björn: IT issue dice
* Johan: Yale ENTR S
* Mats: Rode PodCaster USB mikrofon,  Blue Microphone – Tiki

BONUS ÄMNE!!
Konferens https://bloxpo.co/ den 17 maj 2018.

Deltagare i avsnittet:
* Johan: @JoPe72
* Björn: @DiverseTips
* Mats: @Mahu78

Frånvarande deltagare i avsnittet:
* David: @dlilja

Egna länkar
* En Liten Pod Om IT på webben
* En Liten Pod Om IT på Facebook

Länkar till podden:
* Apple Podcaster (iTunes)
* Overcast

En Liten Podd Om It – Avsnitt 162 – Here be spoilers… At the end

(Bonusämne med rabattkod i slutet av podden!!)
Spelas in den 22 april samtidigt som Mats låg drogad hemma efter sin sjukhusvistelse.

Detta är avsnitt 162, och eftersom 162 blir 20 000 i det Ternära talsystemet så handlar detta avsnitt om:

Feedback och backlog:
* Vi gratulerar alla Glen!
* Björn har fått feedback och hanterar det klockrent…

Microsoft:
* Microsoft har släppt en ny plattform och design för säker IoT som heter Azure Spere. Det finns MASSOR att läsa kring detta. Här är några länkar: Länk1, Länk2, Länk3, Länk4, Länk5, Länk6,
   *BONUSLÄNK: Bild på en typ stor lampa
* Onenote kommer att endast bli en UWP
* Microsoft translator får offline AI möjlighet
* Orsaken att Windows 10 1803 dröjt är stabilitetsproblem. Och eventuellt så kommer den att heta ”april update”
* Microsoft har släppt Windows Defender Browser Protection for Google Chrome
* Maj-uppdateringen för Xbox One tillåter grupper och 120 hz
* Lenovo har börjat testa att köra Windows AutoPilot.  Läs på om Microsoft AutoPilor
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/windows-10-autopilot

Apple:
* Tom Cook förklarar att iOS-appar till desktop inte kommer hända

Google:
* Bra läsning: Hur Google AutoComplete funkar

Övriga nyheter:
* Facebook försöker ducka för GDPR

* Johan tipsar om tjänst för att koppla Pocket till Kindle

Pryllista:
* Björn: 3D skrivare för Biomaterial
* David: En NumberZ USB-ljud grej
* Johan: Samsung Galaxy S9

BONUS ÄMNE!!
Konferens https://bloxpo.co/ den 17 maj 2018.
Rabattkod ges i podden och ger 30% på biljetterna och den gäller till och med 30 april.

Ready Player One – SPOILERS
* Ready Player One: The COMPLETE Easter Egg Guide
* Vad är OASIS
* Vilka är de stora skillnaderna mellan boken och filmen
 

Deltagare i avsnittet:
* Johan: @JoPe72
* Björn: @DiverseTips
* David: @dlilja

Frånvarande deltagare i avsnittet:
* Mats: @Mahu78

Egna länkar
* En Liten Pod Om IT på webben
* En Liten Pod Om IT på Facebook

Länkar till podden:
* Apple Podcaster (iTunes)
* Overcast

Problems accessing the /reports website in Dynamics 365 VMs

Hi

Today I had an issue trying to access the classic reports folder for SSRS in a Dynamics 365 for Finance and Operations VM hosted in Azure. When connecting to the site we used http://[VMname]/reports and all we get is a login prompt.

This one was quite easy… Just fire up the Reporting Services Configuration Manager, goto Web Portal URL and click Apply to configure it

And that is it!

Happy weekend

/Johan

Copy database from a OneBox environment to an Azure Sql Environment

Most of this post is a copy of the Microsoft Article (which is referenced below) but with my remarks, clarifications adn some changes for making the process easier.

1. Create a Backup copy of the Source database

BACKUP DATABASE [AxDB] TO DISK = N'D:\Backups\axdb_original.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'AxDB_golden-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10
GO
RESTORE DATABASE [AxDB_CopyForExport] FROM DISK = N'D:\Backups\axdb_original.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'AXDBBuild_Data' TO N'F:\MSSQL_DATA\AxDB_CopyForExport.mdf', MOVE N'AXDBBuild_Log' TO N'G:\MSSQL_LOGS\AxDB_CopyForExport_Log.ldf', NOUNLOAD, STATS = 5

Note: You need to change the paths for the database files

2. Prepare YOUR COPY of the database for moving to Azure SQL

update sysglobalconfiguration set value = 'SQLAZURE' where name = 'BACKENDDB' 
update sysglobalconfiguration set value = 1 where name = 'TEMPTABLEINAXDB'
drop procedure XU_DisableEnableNonClusteredIndexes
drop schema [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE]
drop user [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE]
drop user axdbadmin
drop user axdeployuser
drop user axmrruntimeuser
drop user axretaildatasyncuser
drop user axretailruntimeuser
drop user axdeployextuser

3. Export the prepared database to a BacPac file

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\DAC\bin\
md D:\Exportedbacpac
SqlPackage.exe /a:export /ssn:localhost /sdn:AxDB_CopyForExport /tf:D:\Exportedbacpac\my.bacpac /p:CommandTimeout=1200 /p:VerifyFullTextDocumentTypesSupported=false

Note: This operation will take quite a while

4. Copy the bacpac file to the destination server
Note: If you have a large file you can use an Azure Storage Blog

5. Import the bacpac as a new database

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\DAC\bin\
SqlPackage.exe /a:import /sf:C:\Temp\my.bacpac /tsn:azuresqlserver.database.windows.net /tu:sqladmin /tp:<passwordforsqladmin> /tdn:AxDB_New /p:CommandTimeout=1200 /p:DatabaseEdition=Premium /p:DatabaseServiceObjective=P2

Note: This operation will take quite a while

6. Update the database with users, passwords and some other settings using the script below:

CREATE USER axdeployuser FROM LOGIN axdeployuser
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'axdeployuser'

CREATE USER axdeployextuser WITH PASSWORD = '<password from LCS>'
IF EXISTS (select * from sys.database_principals where type = 'R' and name = 'DeployExtensibilityRole')
BEGIN
EXEC sp_addrolemember 'DeployExtensibilityRole', 'axdeployextuser'
END

CREATE USER axdbadmin WITH PASSWORD = '<password from LCS>'
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'axdbadmin'

CREATE USER axruntimeuser WITH PASSWORD = '<password from LCS>'
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'axruntimeuser'
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'axruntimeuser'

CREATE USER axmrruntimeuser WITH PASSWORD = '<password from LCS>'
EXEC sp_addrolemember 'ReportingIntegrationUser', 'axmrruntimeuser'
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'axmrruntimeuser'
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'axmrruntimeuser'

CREATE USER axretailruntimeuser WITH PASSWORD = '<password from LCS>'
EXEC sp_addrolemember 'UsersRole', 'axretailruntimeuser'
EXEC sp_addrolemember 'ReportUsersRole', 'axretailruntimeuser'

CREATE USER axretaildatasyncuser WITH PASSWORD = '<password from LCS>'
EXEC sp_addrolemember 'DataSyncUsersRole', 'axretaildatasyncuser'

ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION  SET MAXDOP=2
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION  SET LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION=ON
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION  SET PARAMETER_SNIFFING= ON
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION  SET QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES=OFF
ALTER DATABASE <imported database name> SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130;
ALTER DATABASE <imported database name> SET QUERY_STORE = ON;

update [dbo].[SYSSERVICECONFIGURATIONSETTING]
set value =''
where name = 'TENANTID'

update dbo.POWERBICONFIG
set TENANTID = ''

update dbo.PROVISIONINGMESSAGETABLE
set TENANTID = ''

Note: Use these SQL queries to get the TENANTID:
select * from [dbo].[SYSSERVICECONFIGURATIONSETTING]
where name = 'TENANTID'
select TENANTID from dbo.POWERBICONFIG
select TENANTID from dbo.PROVISIONINGMESSAGETABLE

7. Stop services locking the original database

 • World wide web publishing service (on all AOS computers)
 • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Batch Management Service (on non-private AOS computers only)
 • Management Reporter 2012 Process Service (on business intelligence [BI] computers only)

Note: this needs to be done on all servers for the environment

8. Run this script to switch the databases

ALTER DATABASE [axdb_123456789] MODIFY NAME = [axdb_123456789_original]
ALTER DATABASE [importeddb] MODIFY NAME = [axdb_123456789]

9. Start services locking the original database

 • World wide web publishing service (on all AOS computers)
 • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Batch Management Service (on non-private AOS computers only)
 • Management Reporter 2012 Process Service (on business intelligence [BI] computers only)

10. Syncronize the database

F:
cd F:\AosService\WebRoot\bin
Microsoft.Dynamics.AX.Deployment.Setup.exe -bindir "F:\AosService\PackagesLocalDirectory" -metadatadir F:\AosService\PackagesLocalDirectory -sqluser axdbadmin -sqlserver <azure sql database server name>.database.windows.net -sqldatabase <database name> -setupmode sync -syncmode fullall -isazuresql true -sqlpwd <sql password> >log.txt 2>&1

11. If the environment is running Retail you will need to run the Retail Reprovisioning tool, see instructions in this document

12. Reset the financial Database using these instructions

Note: I have noticed that some integrations are having problems accessing some DLLs after a refresh. This is usually solved by a restart of the environment. To do this easier we usually do it from LCS

Links:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/database/copy-database-from-sql-server-to-azure-sql
Resetting the financial reporting data mart after restoring a database.

En Liten Podd Om It – Avsnitt 161 – Ja, Henrik… det är precis dig vi tänker på här

(Bonusämne med rabattkod i slutet av podden!)

Spelas in den 15 april samtidigt som David passade på och sova lite, och det var pysselstuga på övervåningen hemma hos Björn.

Detta är avsnitt 161, och eftersom Hector Rail 161 har en tjänstevikt på 132 ton så handlar detta avsnitt om:

Feedback och backlog:
* Vad har alla gjort i veckan. Mats tipsar om Karsten Torebjer och Lille preben och djevulsflicken
* Kina kan det där med ansiktsigenkänning. Man kände igen en person på konsert bland 50 000 andra
* Mark Zuckerberg har pratat om Facebook i Amerikanska kongressen. Det finns MASSOR att läsa, men några bra saker:  Länk1, Länk2, Länk3, Länk4

Microsoft:
* Windows10 Anniversary Update (1607) går ur support nu… (18 månaders supportcykel).. Å for Fuck sake, varför är det så många som nästan 5% som kör gamla versioner??
http://reports.adduplex.com/reports/2018-03/
Enligt statscounter (http://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide) så kör 82% Windows.
En uppskattning jag gjorde som baseras att i Maj 2016 så passerade Microsoft 300 miljoner Windows10 maskiner, och var detta motsvarande 24% av alla Windows desktops. Det betyder att varje procent motsvarar 12,5 miljoner maskiner… Alltså är det 60 miljoner maskiner som går ur support nu.#BecauseMath!
* Windows server 2019. Vi pratade om RDS för några avsnitt sedan (159). Det kommer att komma RDS-stöd enligt en tweet från Scott Manchester)
* Office insider preview. Det finns möjlighet att använda ”cloud-connected data types” i Excel.
   * BONUSLÄNK: You suck at Excel
* US vs. Microsoft är nu avgjord. Eller rättare sagt att den är inte längre aktuell eftersom att ”cloud act” har trätt i kraft
* Project Zanzibar är en matta som vi alla kommer villhöva framöver… 😊

Apple:
* Apple kör grön energi i alla sina datacenter, så här gjorde de.
* Homepod är tydligen ett misslyckande, men samtidigt så räknar man med att sälja 7 miljoner stycken (Jämförelse: Amazon beräknas sälja 29 miljoner och Google beräknas sälja 18 miljoner)
* Apple har lagt till Apple Business Chat på iPhone och iPad

Google:
* Gmail kommer att få ett nytt utseende och troligen även självförstörande email
* Vklass lanserar integration mot Google Assistan och Google home
   * BONULSLÄNK: Threat modeling tool  
* Nu har IKEA trådfri släppt support för Google Home och Assistant
* OEM leverantörerna skickar inte ut uppdateringarna som de skall. Det saknas alltså uppdateringar i en massa telefoner.
* Google Talk to Books gör att du kan ställa frågor till MASSOR med böcker samtidigt
* Det kommer släppa trådlös koppling för Android Auto
* Google kan tänks släppa en Chrome-cast som inte är chome-cast utan stället är en Android-TV grej

Övriga nyheter:
* Kommer Xiaomi köpa GoPro?

* Ladda din bil medans du kör. Nu kan vissa göra detta (du måste ha en ladd-arm)

Allmänna tips:
* Applikationen: SnoopSnitch som kollar om du har uppdaterat din Android telefon
* Applikationen: ”Extendee” som hjälper personer knuta kontakter på MS Build 2018
   * BONUSLÄNK: Conferences for Introverts: the book

Pryllista:
* Björn: Bluetooth Pet Rock
* Mats: Seabreacher X. Länk1, Länk2
* Johan: Powerup 3.0 Smartphone controlled paper airplane

BONUS ÄMNE!!
Konferens https://bloxpo.co/ den 17 maj 2018.
Rabattkod ges i podden och ger 30% på biljetterna och den gäller till och med 30 april.

Deltagare i avsnittet:
* Johan: @JoPe72
* Björn: @DiverseTips
* Mats: @Mahu78

frånvarande deltagare i avsnittet:
* David: @dlilja

Egna länkar
* En Liten Pod Om IT på webben
* En Liten Pod Om IT på Facebook

Länkar till podden:
* Apple Podcaster (iTunes)
* Overcast

En Liten Podd Om It – Avsnitt 160 – Ge honom en röd t-shirt

(Bonusämne i slutet !!)
Spelas in den 8 April samtidigt som det var nån sorts idrott på TV.

Detta är avsnitt 160, och eftersom sidan 160 på SVT text ej är i sändning så handlar detta avsnitt om:

Feedback och backlog:
* Sammanfattning av påsken: Björn har pysslat på med SoloLearn, Mats har varit rofylld och Davids var kräkfylld. Johan däremot verkar ha ”njutit” av vädret i Skåne.
* Uppföljning kring IKEA appar. Det finns en VR-app för hur man monterar möbler. Tyvärr bara som koncept
* Fortsatt diskussion från facebook-gruppen kring hur bra Thunderbolt 3 är.
* David har blivit uppringd för att han tydligen for med osanning kring vem som byggt Apples CPUer, och lovar återkomma nästa vecka
* Spotify är från Schweiz, NYSE hade lite otur
* och kanske kommer Spotify att släppa en bil-högtalare?
* Johan har lekt med en Samsung S9
* AggregateIQ stängs ned från Facebook.
* Facebooks race med att ändra säkerhetsinställningar hade sönder Tinder
* 200 000 Cisco routrar har blivit hackade.
   * BONUSLÄNK: Stop hurting yourself by: Not updating the driver and firmware…

Microsoft:
* Microsoft har ändrat om in sin organisation, bland annat så delas nu Windows-organisationen upp.
* Björn har lagt för mycket tid på att titta på gamla Windows10 versioner.
* Det har skett ändringar i LTSC och SAC
* Skype for content Creators
* Microsoft har patenterat en ny penna som troligen kommer används till

Apple:
* Apple kommer lämna Intel under 2020
* Apple anställer Googles AI-chef
* Gissning kring hur iOS 12 kan tänkas sig att se ut.
    * BONUSLÄNK: John Sculley började 8 paril 1983
* Apple blir stämda över hjärtmonitorn

Google:
* Hela listan: Vilken version av ChromeOS går till vilken hårdvara
* Billigare pixel telefon till sommaren
* och pixel 3 är troligen också påväg…
* Möjlighet att koppla google-home enheten till en vanlig bluetooth högtalare
* OnPlus 6. Lite specar. Man kan dölja läppen.En avengers-temas telefon.
* Google Voice kan förhoppningsvis komma till Sverige
* Googles anställda har skickat en ”dagens tistel” på grund av AI-projekt med amerikanska militären

Övriga nyheter:
* Dylan McKay har skrivit en del om att Facebook samlar in massor med data. Faktiskt sånt som finns i telefonen.
   * BONUSLÄNK: Facebook scannar dina meddelanden på messenger
* Tesla har INTE gått i konkurs
* TIPS: ha inte lösenord i klartext i databaser. T-mobile hade lite otur
   * BONUSLÄNK: ”McDonalds” kundtjänst trollar kunder

Pryllista:
* David: Scorpion 3
* Björn:
Ehang 184 AAV
* Mats:
Loomo – Mini transporter meets robot sidekick
* Johan:
Hemlarm som INTE kan åka omkring.

BONUS ÄMNE!!
Konferens https://bloxpo.co/ den 17 maj 2018.
Rabattkod ges i podden och ger 30% på biljetterna och den gäller till och med 30 april.

Deltagare i avsnittet:
* Johan: @JoPe72
* Björn: @DiverseTips
* Mats: @Mahu78
* David: @dlilja

Egna länkar
* En Liten Pod Om IT på webben
* En Liten Pod Om IT på Facebook

Länkar till podden:
* Apple Podcaster (iTunes)
* Overcast

DynamicsPodden – Avsnitt 12 – Vad har hänt sen vi började

Hejsan…

En liten paus men nu kommer äntligen ett nytt avsnitt där vi dels hälsar Jonathan välkommen tillbaka från sin pappaledighet och dels ser vi det passande så här nära inpå releasen av ännu en större versionsuppgradering att se tillbaka på det som gått och vad som hänt med Dynamict 365 for Operations sen vi startade

/DynamicsPodden

En Liten Podd Om It – Avsnitt 159 – Kinesiska medelålders män med sexdräkter

Spelas in den 25 Mars samtidigt som en strålande sol gått ned efter vad som kändes som den första vårdagen.

Detta är avsnitt 159, och eftersom år 159 började på en söndag (märk väl: i julianska kalendern) så handlar detta avsnitt om:

Feedback och backlog:
* Ett långt samtal om vad som är verklighet och filmen Ready player one
* David säger att Björn hade tydligen rätt när det gäller att bitcoin är miljömässigt dåligt. Traditionella banker drar också en massa ström.
   * BONUSLÄNK: Cryptocurrency- Last week tonight with john oliver

Microsoft:
* Windows previous version documentation
* I Microsoft Store så kan man nu köpa hårdvara (men bara i USA)
* Windows 10 version 1803 är nästan klart
* Windows server 2019. Första testbuilden är släppt
* Microsofts AI kan översätta kinesiska lika bra som människor

Apple:
* Apple tänker utveckla egen MicroLED till wearables

Google:
* IKEA har släppt sin AR-app till Android
   * BONUSLÄNK: vilka telefoner har stöd för ARCore
* Google diskrensare Files Go får nya funktioner

Övriga nyheter:
* Det finns skitstora nya SSD-diskar. Den största just nu är 100 TB
   * BONUSLÄNK: översikt för ReFS
* Långt samtal Cambridge Analytica nyheten
   * Wikipedia om Cambridge Analytica
   * Video om hur Cambridge Analytica har använt datat
   * Elon Musk tar bort SpaceX och Tesla från facebook

Pryllista:
* Björn: En haptisk handske för att bli precis som in Ready player one!!
* Mats: En kompis till sin battle drone. Billigt hos Webhallen!!
* Johan: Tobii eyecore
* David: robotarmar till köket, åsså ett par magiska hörlurarna

Deltagare i avsnittet:
* Johan: @JoPe72
* Björn: @DiverseTips
* Mats: @Mahu78
* David: @dlilja

Egna länkar
* En Liten Pod Om IT på webben
* En Liten Pod Om IT på Facebook

Länkar till podden:
* Apple Podcaster (iTunes)
* Overcast

En Liten Podd Om It – Avsnitt 158 – Min arbetsgivare slår min inte i alla fall

Spelas in den 18 Mars samtidigt som David troligen låg och sov.

Detta är avsnitt 158, och eftersom text-tv siden 158 ej är i sändning så handlar detta avsnitt om:

Feedback och backlog:
* Innan försnacket så pratade vi om filmen ”Life of Brian” och vi måste tipsa om scenen när Brian skriver ”Romans, go home” på en stor vägg. http://montypython.50webs.com/scripts/Life_of_Brian/9.htm
* Mats har gått över till den mörka sidan och börjat köra Mac den senaste veckan.

Microsoft:
* Microsoft Teams har fyllt ett år och det har därför släppts en del nyheter
* Teams kommer även komma som en PWA version
* Mats pratar om coola saker i Office för Mac
   * BONUSLÄNK: Den här tråden diskuterar detta och länkar till en del information. Svårt att hitta komplett info dock.
* Outlook.com får en uppdatering
* Om man inte har antivirus så får man inga uppdateringar
* Microsoft tvingar in Edge även om man valt en annan webbläsare

Apple:
* iOS har buggar, vilket kan tyda på ett trendbrott där Apple inte längre är kvalitetens högborg

Google:
* Google har släppt ”Routines” till Google home
* Google Android är lika säkert som iOS
   BONUSLÄNK: statistik på fördelning mellan OS versioner
   BONUSLÄNK: statistik på Windows mellan olika versioner
* Google och LG är på väg att släppa en VR display som kommer att ha 1441 PPI som upplösning

Övriga nyheter:
* IKEA har släppt två blåtandshögtalare
* Det kommer en app för att ringa till Alexa från en Android eller IOS enhet
* Amazon ryktas komma in i Sverige under våren

Diskussionspunkt från Facebook tråd om hur vi testar Windows 10
* Inga länkar här faktiskt…. Vi pratade en massa.
* Det enda jag kan säga är att gå in på facebook-sidan och kommentera

Lyssnarfråga:
* Den har vi pratat om i ett par veckor, men den hade löst sig så vi hoppade över den.

Pryllista:
* Mats: https://far-cry.ubisoft.com/game/en-gb/home/
* Björn: https://www.kickstarter.com/projects/picolor/picolor-any-color-anywhere-anytime
* Johan: https://globalpressroom.bose.com/us-en/pressrelease/view/1905
* David: https://bluecrate.com/products/desktop-punch-bag

Deltagare i avsnittet:
* Johan: @JoPe72
* Björn: @DiverseTips
* Mats: @Mahu78

Frånvarande denna veckan:
* David: @dlilja

Egna länkar
* En Liten Pod Om IT på webben
* En Liten Pod Om IT på Facebook

Länkar till podden:
* Apple Podcaster (iTunes)
* Overcast

Moving SQL tempdb to another drive

Today I urgently needed to move tempdb from one drive to another to free up space. So I googled to find a script and found this one by Brent Ozar. It has been added to StackExchange and refined a bit.

DECLARE @newDriveAndFolder VARCHAR(8000);

SET @newDriveAndFolder = 'Z:\YourTempDBfolder';

SELECT [name] AS [Logical Name]
  ,physical_name AS [Current Location]
  ,state_desc AS [Status]
  ,size/1024 AS [Size(MB)]
  ,'ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = ' + QUOTENAME(f.[name])
  + CHAR(9) /* Tab */
  + ',FILENAME = ''' + @newDriveAndFolder + CHAR(92) /* Backslash */ + f.[name]
  + CASE WHEN f.[type] = 1 /* Log */ THEN '.ldf' ELSE '.mdf' END + ''''
  + ');'
  AS [Create new TempDB files]
FROM sys.master_files f
WHERE f.database_id = DB_ID(N'tempdb')
ORDER BY f.[type];

Change the newDriveAndFolder variable and run the script and it will generate the T-SQL statements you need to move them.

ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = [temp2] ,FILENAME = ‘F:\MSSQLDATA\temp2.mdf’);
ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = [temp3] ,FILENAME = ‘F:\MSSQLDATA\temp3.mdf’);
ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = [temp4] ,FILENAME = ‘F:\MSSQLDATA\temp4.mdf’);
ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = [temp5] ,FILENAME = ‘F:\MSSQLDATA\temp5.mdf’);

Worked like a charm

/Johan